Gå til hovedindholdet

Sådan kan du som arbejdsgiver forebygge og håndtere krænkende handlinger

Arbejdsgivere har pligt til at forebygge og håndtere krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Ledere har en vigtig rolle og skal være med til at tage hånd om det. Her kan du finde gode råd til, hvordan du griber det an.

Krænkende handlinger kan øge sygefraværet, nedsætte produktiviteten og skabe en høj udskiftning af medarbejdere. For den berørte medarbejder kan krænkende handlinger skabe mistrivsel og have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.

Nogle medarbejdere oplever at blive udsat for krænkende handlinger som fx mobning eller diskrimination på grund af blandt andet sprog og kultur. Derfor er det vigtigt at forebygge og håndtere krænkende handlinger på baggrund af etnicitet.  

Forebyg krænkende handlinger

Som arbejdsgiver eller leder kan du forebygge krænkende handlinger ved at:

  • Skabe klare rammer for god kultur og adfærd og melde dem ud, så alle på arbejdspladsen kender dem.
  • Melde klart ud, at krænkende handlinger ikke er acceptable på jeres arbejdsplads.
  • Skrive krænkende handlinger på baggrund af etnicitet ind i arbejdspladsens politik eller retningslinjer om krænkende handlinger.
  • Starte snakken om, hvorfor og hvordan det skaber værdi for medarbejderne, at de arbejder på en arbejdsplads med forskellige etniciteter.
  • Sætte fokus på, hvordan medarbejderne kan være med til at sikre, at alle oplever at være en del af fællesskabet på arbejdspladsen.
  • Tydeliggøre, at der er flere steder, hvor medarbejderne kan henvende sig, hvis de bliver udsat for krænkende handlinger fx kan de gå til en nær kollega eller leder, fortælle det anonymt i en trivselsmåling eller ringe anonymt til Arbejdstilsynet hotline om krænkende handlinger.
  • Melde klart ud, at I på arbejdspladsen taler engelsk med hinanden eller et andet sprog, hvis der er en ansat tilstede, som ikke taler dansk.
  • Opfordre medarbejderne til at hjælpe andre med at sige fra, hvis kollegaer på arbejdspladsen bliver udsat for krænkende handlinger.
  • Sørge for at få taget godt imod nyansatte, så de føler sig inkluderet og kender arbejdspladsens rammer for god kultur og adfærd.

Håndtér krænkende handlinger

Hvis der er konstateret problemer med krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, skal det håndteres. Det gælder uanset om personen, som har været udsat for krænkende handlinger, står åbent frem eller der er tale om anonyme henvendelser eller besvarelse fx i en arbejdspladsvurdering eller trivselsmåling.

Her er gode råd til at håndtere krænkende handlinger med udgangspunkt i sager, hvor personen, som har været udsat for krænkende handlinger, står åbent frem:

Gode råd til arbejdsgivere og ledere om at håndtere tilfælde af krænkende handlinger på arbejdspladsen:

Håndtér krænkende handlinger

Find hjælp til at forebygge og håndtere krænkende handlinger

Find hjælp til at forebygge og håndtere krænkende handlinger – både som arbejdsgiver/leder, nøgleperson i arbejdet med arbejdsmiljø, kollega eller medarbejder, der har været udsat: 

Forebyggelse og håndtering

Du kan også ringe til Arbejdstilsynets hotline om krænkende handlinger på tlf. 70 12 12 88 (man-ons: 8-15, tor:8-18 og fre: 8-14)

Henter PDF