Gå til hovedindholdet

Samarbejdsaftaler forebygger vold

På botilbuddet Orion i Hillerød hjælper samarbejdsaftaler mellem beboerne og medarbejderne med at forebygge, at voldsepisoder opstår.

samtale i køkkenet på bostedet Orion
- Jeg er aldrig før blevet troet på. Det bliver jeg her, fortæller Heidi Sørensen, der står i køkkenet, hvor hun arbejder 18 timer om ugen. Her sammen med funktionsleder Torben Rank. Foto: Søren Svendsen

Heidi Sørensen har boet på Orion i tre år. Hun har brug for hjælp til at undgå at komme i situationer, hvor hun bliver voldelig. Heidi hører stemmer, som nogle gange er meget stærke og vil have hende til at slå, sparke eller kaste med ting.

For nylig ville hun ikke lade personalet komme ind i sin lejlighed. Hun var bange for, at hun ville overfalde dem.

Men Perry Nymann, som er social- og sundhedsassistent og daglig leder, insisterede på, at Heidi skulle have sin medicin.”Ok, kom ind, hvis du tør, men det er dit ansvar”, sagde Heidi.

Perry gik ind og spurgte Heidi, om de skulle gå en tur. Han ville gerne have hende til at slappe af og ved, at det kan hjælpe hende at komme ud. Heidi var stadig ikke sikker på, om hun kunne være sammen med Perry uden at blive voldelig. Men så tog Perry initiativet og sagde: ”Nu henter jeg min jakke, og så går vi”.

Med sin handling viste Perry, at han tog ansvaret på sig. Så kunne Heidi slappe af og gå med. Bagefter tog hun sin medicin.

Samarbejdsaftale

Konflikter og trusler er en uundgåelig del af hverdagen på Orion. Opgaven er at forebygge, at de udvikler sig til vold. Både af hensyn til beboerne og medarbejderne. Derfor har alle beboere en samarbejdsaftale med medarbejderne. Og det var den, Perry bragte i spil over for Heidi.

- Det kunne kun lade sig gøre, fordi vi i ”fredstid” har haft en lang dialog om, hvad der er godt og skidt for Heidi. Vi har aftalt, i hvilke situationer vi skal lade Heidi være, og hvornår hun gerne vil have, at vi påtager os ansvaret for, hvad der sker. Aftalen er en handleplan, der indeholder metoder, vi kan bruge, når konflikter opstår, fortæller Perry Nymann.

Heidi Sørensen forklarer, at når hun bliver vred, sætter hun sig med en hætte over hovedet som tegn på, at nu har hun fået nok og vil trække sig tilbage. Det, personalet kan gøre i den situation, er at sætte sig stille sammen med hende og lægge en hånd på hendes arm. Så ved hun, at der er en der hjælper hende med at styre stemmerne, så hun ikke begår overgreb på nogen.  

For andre beboere på Orion er det vigtigt, at man ikke siger bestemte ord. Nogle har brug for rum til at råbe frustrationen og angsten ud. En stor del af kommunikationen foregår ikke med ord, men med kropssprog og aftalte signaler. En åben dør signalerer ”kom ind”, en lukket signalerer ”bliv væk”. To tændstikæsker i et vindue kan betyde: ”nu er jeg klar”.     

Deres levemiljø er vores arbejdsmiljø

Relationen mellem beboere og medarbejdere på Orion er afgørende.

- På Orion bor mennesker, som vi skal hjælpe og støtte til at leve livet bedst muligt. Hvis ikke relationen mellem beboerne og os fungerer, og hvis der er for meget uro og angst, så påvirker det både deres liv og vores arbejdsvilkår. Deres levemiljø er vores arbejdsmiljø, siger Perry Nymann.

Derfor er der sammenhæng i alt, hvad medarbejderne på Orion gør.

- Alt, hvad vi gør, er forebyggelse af vold. Lige fra første gang, vi møder hinanden. Det handler om, hvordan vi kan skabe tillid og tryghed for mennesker, som ikke er vant til at blive mødt med tillid, siger funktionsleder Torben Rank og fortsætter:

- Det gør vi både med de fysiske rammer, vi har, med den måde vi møder hinanden på, med vores verbale og nonverbale sprog, og ved at skabe rum, så vi kan nå at reagere, når en beboer er på vej til at gribe til vold.

Mange indlæggelser

Orions beboere har tidligere haft svært ved at finde en bolig. De har mange indlæggelser på psykiatrisk afdeling bag sig, med og uden tvang. Nogle har behandlingsdomme for vold, mange er blevet smidt ud fra de steder, de har boet. De har dårlige erfaringer med ”systemet”. De er ikke vant til at blive troet på. 

På Orion bliver ingen smidt ud. Nogle bor midlertidigt i Hostel på Orion, mens deres situation bliver afklaret. Nogle flytter til egen bolig på Orion. Andre flytter i egen bolig udenfor.

Det, de får som beboere på Orion, er deres egen private bolig og adgang til fælles arealer. De får en fast kontaktperson, som de selv er med at vælge. De får mulighed for at være kreative, fx spille musik, male, lave keramik. De bliver inddraget i deres egen behandling og opfordres til at deltage i samme kurser som medarbejderne i fx psykisk førstehjælp og forebyggelse af vold.

Heidi Sørensen underviser medarbejderne i, hvordan hendes liv er, og hvad det betyder for hende at høre stemmer. Når medarbejdere og beboere er med på samme kurser, får de en fælles forståelse for, hvordan de kan forebygge vold og trusler.

Obligatoriske kurser

Kommunikation og uddannelse er udgangspunkter for det daglige arbejde på Orion. Alle ansatte skal gennemgå en særlig uddannelse med obligatoriske kurser i kommunikation, forebyggelse af vold og funktionen som støtteperson.

Al uddannelse og hele måden arbejdet er organiseret på handler om at forebygge vold. Det samme gælder supervision, refleksion, politikker, samtaler og teamopbygning. Og det har givet resultater. 

- På trods af, at de mennesker, vi arbejder med, er hårdt ramte, er der mange succeshistorier. I begyndelsen havde vi en del vold, som medførte at vi måtte gribe til magtanvendelse. Men nu har vi stort set ingen episoder med fysisk vold, og antallet af magtanvendelser er faldet støt fra år til år. I 2008 havde vi 28, og i 2011 var antallet faldet til 9, fortæller Torben Rank. 

 
 Om arbejdspladsen
  • Orion er et socialpsykiatrisk botilbud med plads til 38 borgere med særlige sociale og psykiske vanskeligheder. 
  • Orion har 77 ansatte, som er social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger og sygeplejersker samt en socialrådgiver.

Henter PDF