Gå til hovedindholdet

Venlig indretning dæmper gemytterne

Gamle stolerækker og lysstofrørene i venteområdet er skiftet ud med små sidde-nicher, blødt lys og sågar en elektrisk pejs. En ny indretning af Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital er en del af et projekt, som er med til at minimere risikoen for trusler og vold.

venteværelse på Hvidovre Hospital
Foto: Hvidovre Hospital

Arbejdsmiljørepræsentant Deborah Biduda har ikke indberettet sager om trusler fra Akutmodtagelsens venteområde siden det i foråret 2015 blev nyindrettet med fokus på at gøre det venligt og konfliktdæmpende. Hendes indtryk er, at indretningen virker. Det samme indtryk har afdelingssygeplejerske Hanne Keller. 

”Vi har ikke nogen tal, der kan dokumentere det, men som leder hørte jeg tidligere ofte om uro i venteværelset, og det gør jeg ikke mere. Og vi har heller ikke fået patientklager over rod og dårlig rengøring”, fortæller hun.

Mulighed for at gemme sig af vejen

Rækker af sorte metalstole placeret over for hinanden, er nu byttet ud med sofa-lignende, polstrede møbler i venlige, afdæmpede farver. Møblerne er placeret, så de deler rummet op i mindre afdelinger.

”Før sad patienterne på rad og række overfor hinanden, og det kunne godt skabe ekstra uro, hvis nogle oplevede, at andre kom til før dem, selv om de var ankommet senere”, fortæller Hanne Keller.

I dag er der bedre mulighed for gemme sig lidt ad vejen i små nicher, og stemningen er mere hjemlig. Det skyldes ikke mindst belysningen, som ikke længere består af lysstofrør i loftet, men nu er et miks af pendel-lamper, rosetter i løftet og ovenlys med motiver af skyer og himmel.

”Alle elementer i indretningen er valgt, fordi der er evidens for, at det kan virke beroligende”, fortæller Deborah Biduda.

Det gælder også den elektriske pejs, som er placeret på endevæggen. Når den er tændt virker lyset som ild, og vanddampe agerer røg som fra en rigtig pejs.

Samtidig med nyindretningen er der også sat ind med ekstra rengøring for at undgå, at lokalet fx flyder med burgerpapir fra den nærliggende McDonald’s, som det ofte tidligere har gjort i weekenderne.

Vægtere og den grønne vest

Et andet nyere tiltag er, at den vagthavende sygeplejerske jævnligt trækker i en grøn vest med påskriften ”Vagthavende sygeplejerske”, og sammen med en vægter går ud i venteområdet og briefer patienterne om situationen.

”Det er med til at give ro, at vi løbende orienterer om, hvad situationen er. Hvis der er lange ventetider, fortæller vi, hvad det skyldes. Fx at der har været et stort trafikuheld, eller at vi har et barn, der er kommet alvorligt til skade”, fortæller Hanne Keller.

Om projektet

Projektet er finansieret af Region Hovedstadens risikostyringspulje med 350.000 kr. Projektet er blevet til i samarbejde mellem Hvidovre Hospitals Akutmodtagelse, Byggeafdeling og Arbejdsmiljøenhed.

Henter PDF