G� til hovedindholdet

Arbejdsgiverens pligter til AMO

Arbejdsgiveren har en række pligter i forhold til AMO

Arbejdsgiveren skal tage initiativ til at oprette AMO. Det betyder, at arbejdsgiveren skal opfordre til, at arbejdsmiljørepræsentanter bliver valgt, og sørge for, at arbejdsledere bliver udpeget. Arbejdsgiveren har flere pligter i forhold til AMO.

Arbejdsgiveren har fx ansvaret for, at samarbejdet i AMO finder sted og udvikles og at AMO har det nødvendige grundlag for at kunne løse sine opgaver tilfredsstillende.

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at de ansatte har mulighed for regelmæssig kontakt med den del af AMO, der varetager opgaver inden for deres område.

Arbejdsgiveren har også pligt til at informere AMO’s medlemmer om alt, der har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder både påbud og andre afgørelser samt vejledningsmateriale og andre skriftlige oplysninger fra Arbejdstilsynet. Også skriftlig information fra autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, branchefællesskaberne for arbejdsmiljø og andre skal videregives til AMO.

AMO foretager den nærmere afgrænsning af, hvad der er relevant for AMO som helhed og for de enkelte arbejdsmiljøgrupper. Arbejdstilsynet anbefaler, at AMO udarbejder retningslinjer for, hvordan og til hvilke grupper den pågældende information skal videregives.

Tid til arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af AMO har tid til at udføre deres opgaver. Det er fx tid til kontakt med de ansatte og tid til at deltage i virksomhedens planlægning af arbejdsmiljøarbejdet inden for deres område, herunder den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Hvor meget tid medlemmerne skal have til rådighed, afhænger af arbejdsområdernes og virksomhedens art og størrelse samt af den risiko, som medarbejderne er udsat for.

Arbejdsgiveren skal stille så megen tid til rådighed, at AMOs medlemmer kan varetage deres pligter i det daglige, så arbejdsmiljøarbejdet fungerer og er effektivt.

Det er arbejdsgiveren, der skal vurdere, hvor meget tid, der skal stilles til rådighed for AMOs medlemmer. Det skal ske efter høring af AMO.

Henter PDF