Gå til hovedindholdet

Sådan laver du den gode ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen

Få nogle gode råd og bliv inspireret af eksempler på projektbeskrivelser fra ansøgninger

Når du skal søge om tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, skal du udfylde et ansøgningsskema, der skal sendes ind sammen med et budget og et tilbud på de ansøgte aktiviteter.
I ansøgningsskemaet skal du angive en række faktuelle oplysninger om bl.a.:

  • De indsatsområder, der søges støtte til (arbejdsmiljørådgivning, sundhedsfremme og/eller afprøvning af tekniske hjælpemidler)
  • Virksomheden (Navn, adresse, cvr-nummer, kontaktperson)
  • Projektets økonomi (budget, støtte fra anden side, tidligere modtaget de minimis-støtte)

Ansøgningen skal underskrives af virksomheden og en medarbejderrepræsentant eller repræsentant for arbejdsmiljøorganisationen på virksomheden.

I rubrik 8 og 9 skal du beskrive det projekt, I søger om tilskud til. Her skal du lave korte beskrivelser af:

  • Hvem er ansøger – dvs. hvad er det for en virksomhed, der søger om tilskud (håndværker, produktionsvirksomhed, kontorarbejdsplads osv.)?
  • Hvad er det arbejdsmiljømæssige område, som I gerne vil have tilskud til – dvs. oplever medarbejderne smerter i muskler og led, som man gerne vil afhjælpe? Har I oplevet, at der er problemer med trivslen på arbejdspladsen? osv.
  • Hvordan I vil løse problemet – dvs. en beskrivelse af aktiviteterne i projektet (leje af et teknisk hjælpemiddel, instruktion i træningsøvelser, rådgivning fra en arbejdsmiljørådgiver osv.)
  • Den forventede forebyggende effekt – dvs. hvad I forventer der vil blive resultatet af projektet (bedre trivsel, mindre sygefravær, færre smerter osv.)

Til inspiration ligger her nogle eksempler på projektbeskrivelser. Hver beskrivelse er inden for et enkelt af puljens indsatsområder, men I kan godt søge om tilskud til flere indsatsområder i en ansøgning:

Eksempel på ansøgning om autoriseret arbejdsmiljørådgivning - fysisk nedslidning - pdf

Eksempel på ansøgning om autoriseret arbejdsmiljørådgivning - psykisk nedslidning - pdf

Eksempel på ansøgning om sundhedsfremme i form af fysisk træning

Eksempel på ansøgning om leje af tekniske hjælpemidler

Læs mere om arbejdsmiljøpuljen

Sidst revideret: 20. september 2021

Henter PDF