G� til hovedindholdet

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Ud over den obligatoriske uddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.

Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt 2 dages supplerende uddannelse. Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1,5 dag. Uddannelsen tilbydes, så den kan påbegyndes inden for samme funktionsår.

Som medlem af AMO har man ret til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, men det er op til det enkelte medlem, om man vil tage imod tilbuddet.

Arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale at samle den supplerende uddannelse på 1,5 dag inden for valgperioden, så der fx ikke afholdes supplerende uddannelse det ene år, men til gengæld afholdes 3 dages supplerende uddannelse det næste år.

Krav om skriftlig dokumentation

Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er indgået en aftale om at sammenlægge den supplerende uddannelse.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal arbejdsgiveren skriftligt kunne dokumentere, at der er givet tilbud om supplerende uddannelse til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, eller at der er indgået aftale om at sammenlægge den supplerende uddannelse på 1,5 dag.

I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, skal arbejdsmiljøorganisationen drøfte den supplerende uddannelse for AMO’s medlemmer.

Spørgsmål og svar om supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Henter PDF