Gå til hovedindholdet

Bygherrens pligter i byggeperioden

Bygherren har i byggeperioden ansvar for at udpege en eller flere arbejdsmiljøkoordinatorer og sikre sig, at de udfører deres opgaver

Desuden har bygherren også ansvar for fx opdatering af Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Bygherren har ansvar for, at koordinator udfører sine opgaver

Bygherren skal sikre, at koordinatoren sørger for at:

  • Planlægge de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som virksomhederne (entreprenørerne) på byggepladsen skal udføre samtidigt eller efter hinanden,
  • Tilrettelægge samarbejdet mellem virksomhederne for at forebygge sundhedsrisici og ulykker,
  • Virksomhederne bruger de overordnede forebyggelsesprincipper på en sammenhængende måde, bl.a. i forbindelse med planlægningen af de forskellige arbejdsprocesser.

Læs mere om overordnede forebyggelsesprincipper i Bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Bygherrens pligter - Bekendtgørelse 117 - 2013

Bygherrens pligter - Ændringsbekendtgørelse 1849 - 2023 - Retsinformation

  • Virksomhederne bruger Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), når der er behov for det, samt at planen og journalen løbende opdateres

Læs mere om Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

  • Arbejdsgiveren har kontrol med, at arbejdsprocesserne bliver gennemført efter forskrifterne.
  • At koordinatoren fører kontrol med virksomhedernes forpligtigelser i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne.

Læs mere om sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne

Krav og opgaver i forhold til udenlandske virksomheder

Der gælder de samme krav til bygherren, når udenlandske virksomheder og udenlandske ansatte arbejder på byggepladsen.

Henter PDF