G� til hovedindholdet

Om krænkende handlinger

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane (sexchikane) og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet.

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende. 

Krænkende handlinger kan både være aktive handlinger og at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet kan fx omfatte tilbageholdelse af nødvendig information, bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab.

Når Arbejdstilsynet her taler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mener vi handlinger, der foregår mellem ansatte, og mellem ansatte og deres ledere.

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra kollegaer, ledere eller andre ansatte

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, der udøves af patienter, brugere, kunder, elever eller lignende, betragter Arbejdstilsynet som vold i forbindelse med arbejdets udførelse.

Seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.

Vold - AT-vejledning D.4.3

Krænkende handlinger, herunder, mobning og seksuel chikane mellem kolleger eller mellem leder og medarbejder kan være såvel årsag til som symptom på stress.

Stress - temaside

Krænkende handlinger i form af mobning

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. 

Det, der endvidere adskiller mobning fra andre måder at krænke på, er, at det altid er den eller de samme personer eller grupper af personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.

Forebyggelsen af mobning på arbejdspladsen – en håndbog - pdf

Særligt om seksuel chikane

Krænkende handlinger kan også forekomme som seksuel chikane. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan fx være: Uønskede berøringer eller uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem eller sjofle vittigheder og kommentarer.

Et godt psykisk arbejdsmiljø – forebyg seksuel chikane – Arbejdsmiljørådet – pdf

Hvor går grænsen?

Seksuel chikane er et emne, som skal tages alvorligt. I kampagnen ’Hvor går grænsen?’ kan man finde dialogværktøjer, guides og information, som gør det nemmere at tage snakken om grænser på arbejdspladsen.

Hvor går grænsen? Beskyt din arbejdsplads og dit job mod seksuel chikane

For at forhindre seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd på arbejdspladsen, er det vigtigt, at I får drøftet, hvor grænserne går netop hos jer. Download dialogkortene og gør det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane.

Start snakken med dialogkort

Spørgsmål og svar

Henter PDF