Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Få system i ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har sammen med konsulentfirmaet Team Arbejdsliv udviklet 3 værktøjer, som kan hjælpe og inspirere til, hvordan ledelsen på en arbejdsplads kan integrere arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i den daglige drift på arbejdspladsen.

Formålet med værktøjerne er at hjælpe arbejdspladser med at opbygge et velfungerende ledelsessystem.

Værktøjerne tager udgangspunkt i, at det psykiske arbejdsmiljø eksisterer i medarbejderes og lederes daglige arbejde og i rammerne for at løse arbejdspladsens kerneopgave.

Værktøjerne er målrettet arbejdsmiljøcertificerede arbejdspladser, men kan bruges af alle arbejdspladser, som ønsker mere system i deres ledelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Det er forskelligt, hvem på arbejdspladsen, der bedst planlægger og sikrer fremdrift i arbejdet med at få mere system i ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø. Det kan fx være arbejdsmiljøprofessionelle, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen eller HR-medarbejdere.

Hvad er et velfungerende ledelsessystem?

Et velfungerende ledelsessystem omfatter en tæt dialog og koordinering mellem centrale aktører på arbejdspladsen. Det sikrer, at forebyggelsen af et dårligt psykisk arbejdsmiljø integreres i de daglige rutiner, og at ledere og medarbejdere deler og udbreder nødvendig viden og indsigt om udfordringer og risici i det psykiske arbejdsmiljø.

Ledelse er afgørende for at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives, yder høj kvalitet og holder en god produktivitet. Ledelse handler også om at kunne identificere, reducere eller fjerne problemer, der kan true trivslen og endelig tage hånd om medarbejdere i situationer, hvor de er belastet af mentale sundhedsudfordringer.

Et ledelsessystem opbygges ikke ud af intet. Der findes allerede aktører og strukturer, som varetager opgaver af betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Eksempelvis den daglige ledelsesopgave med at prioritere og fordele opgaver eller HR-indsatser for at fremme trivsel gennem intro-programmer for nyansatte. Ligesom at opfølgning på arbejdspladsvurderingen (APV) i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller andre samarbejdsorganer er en central opgave med betydning for det psykiske arbejdsmiljø.

Aktører i ledelsessystemet og de tre ledelsesniveauer

Der er ikke ét ledelsessystem, der passer til alle arbejdspladser, men alle har et behov for at få system i deres ledelse i forhold til at forebygge og håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

I et velfungerende ledelsessystem arbejdes der systematisk med fire centrale faser:  

De fire centrale faser. Act - Lære og lave løbende forbedringer. Plan - Identificere, vudere og planlægge. Do - Implementere og sætte indsatsen i process. Check - Evaluere, kontrolere og overvåge

Nedenstående værktøjer kan på hver deres måde hjælpe jer med nogle af handlingerne i faserne

Evne og ambition

Dette værktøj hjælper med at skabe en vigtig dialog om, hvad det er for forhold ved arbejdet og på arbejdspladsen, der skaber uønskede vilkår og risici, samt hvilke forhold der skal være tilstede for at reducere dem.

Evne og ambition

Forstå jeres problem

Dette værktøj kan hjælpe jer med at komme fra identificeret problem eller ønske om forbedring til konkrete løsninger. Værktøjet kan også hjælpe med at afdække og aftale, hvordan løsningerne kommer til udtryk i konkrete opgaver på de tre ledelsesniveauer – strategisk ledelse, ledelse af ledelse og ledelse af medarbejdere og drift.

Forstå jeres problem

Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø

Dette værktøj kan hjælpe jer med at komme fra identificeret problem eller ønske om forbedring til konkrete løsninger. Værktøjet kan også hjælpe med at afdække og aftale, hvordan løsningerne kommer til udtryk i konkrete opgaver på forskellige ledelsesniveauer.

Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø

Værktøjerne kan bruges i denne rækkefølge

Plan

 • Start med at afklare, hvem der skal inddrages i arbejdet, og hvor mange ressourcer der skal sættes af.
 • Brug værktøjet ”Evne og ambition”, til at vurdere jeres nuværende evne til at forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø og til at afklare jeres ambitionsniveau.
  Evne og ambition
 • Brug værktøjet ”Forstå jeres problem” til at komme fra et identificeret problem eller et ønske om forbedring til konkrete løsninger.
  Forstå jeres problem

Do

Check

 • Brug værktøjet ”Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø”, til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø, ledelsessystemet og om de igangsatte tiltag skaber den ønskede effekt på arbejdspladsen.
  Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø

Act

 • Lav en opsamling på resultaterne af auditten og vurder, om der skal laves justeringer.

Om værktøjerne

Værktøjerne er uafhængige af hinanden, så I kan vælge det værktøj, som passer bedst til jeres behov.

Værktøjerne giver konkret hjælp til, hvordan arbejdspladser kan arbejde med dele af standarden ISO 45001 (en international standard inden for arbejdsmiljøledelsessystemer, som arbejdspladser kan blive certificeret efter).

Værktøjerne er ikke juridisk bindende og vejleder ikke om, hvordan arbejdsmiljøreglerne kan eller skal opfyldes

Inspirationen til værktøjerne kommer fra en canadisk ledelsesstandard for ledelse af det psykiske arbejdsmiljø. Den er blevet præsenteret for en række danske arbejdspladser, som har arbejdet med, hvordan de selv ønsker at få system i ledelsen af deres psykiske arbejdsmiljø. Deres meget forskellige erfaringer er samlet og afspejlet i værktøjerne.

Projektet er lavet af Team Arbejdsliv, Bureau Veritas og Konventum og er finansieret af Arbejdsmiljøforskningspuljen.

Ledelse af det psykiske arbejdsmiljø - Håndtering og forebyggelse af psykisk arbejdsmiljø – udvikling af et praksisorienteret arbejdsmiljøsystem - pdf