Gå til hovedindholdet

Opdateret vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19

Arbejdstilsynet har opdateret AT-vejledningen om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19 som følge af den ændrede smittesituation i samfundet.

Hvad ændres?

I den opdaterede vejledning er der tilføjet en tidsmæssig afgrænsning for vejledningen, så den retter sig mod sygdomstilfælde med covid-19, der er opstået i perioden februar 2020 til udgangen af januar 2022.

Hvad gælder fra 1. februar 2022?

Smitte, som er sket efter 1. februar 2022, skal efter den opdaterede vejledning håndteres som andre lignende sygdomme.

Fremadrettet er det som udgangspunkt kun særlige situationer, hvor der er opstået senfølger, og smitten kan sandsynliggøres at stamme fra arbejdspladsen, der fortsat kan anmeldes. Det kan fx være tilfælde, hvor den smittede i udstrakt grad har arbejdet med covid-19-patienter og stort set ikke har haft kontakt med andre i sin fritid.

For smittetilfælde efter 1. februar 2022 henvises der til de almindelige procedurer og regler for anmeldelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Anmeld arbejdsulykken

Anmeld en erhvervssygdom

Hvorfor opdateres vejledningen?

Opdateringen skyldes, at de lovbestemte smitteregulerende tiltag i samfundet blev ophævet 1. februar 2022 samtidig med, at der var udbredt smitte i samfundet med den mere smitsomme omikron-variant. Herefter er udgangspunktet, at risikoen for smitte på arbejdspladsen ikke er større end uden for arbejdspladsen.

Læs mere

Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19 i perioden februar 2020 til udgangen af januar 2022

Henter PDF