Gå til hovedindholdet

Nu bliver det nemmere som arbejdsgiver at anmelde arbejdsulykker til tiden

Fra den 1. juli 2022 træder nye ensrettede regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.

Når arbejdsgivere anmelder arbejdsulykker korrekt, giver det bedre mulighed for at forebygge nye arbejdsulykker. Og det sikrer, at tilskadekomne, som er kommet så meget til skade, at de har et varigt mén eller tab af erhvervsevne, kan få udmålt erstatning i arbejdsskadesystemet.

Indtil juli 2022 har arbejdsgivere skullet forholde sig til tre forskellige kriterier og tre forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker. Fra den 1. juli skal arbejdsgiverne anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet. Alle arbejdsulykker skal anmeldes på samme måde i det elektroniske anmeldesystem EASY. Med de nye regler er fristen for anmeldelse af arbejdsulykker blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Arbejdsulykker uden fravær

I de særlige situationer, hvor tilskadekomne ikke har fravær på grund af arbejdsulykken, skal arbejdsgivere fortsat anmelde arbejdsulykken til deres arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis de vurderer, at skaden eksempelvis vil give tilskadekomne et varigt mén. Fristen for anmeldelse er 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Anmeldelse på virk.dk

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk uanset, om anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne. Tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan, som i dag, fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år.

Nye anmelderegler fra den 1. juli 2022

Anmeldes til Arbejdstilsynet og arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk:

  • Arbejdsulykken har medført mindst én dags fravær fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen.
  • Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter den første fraværsdag.

Anmeldes til arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk:

  • Arbejdsgiver forventer, at arbejdsulykken medfører erstatningsberettigende følger efter arbejdsskadesikringsloven (sekundært anmeldekriterium).
  • Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Henter PDF