Gå til hovedindholdet

Et godt arbejdsmiljø skal være et konkurrenceparameter

Færre arbejdsulykker, styr på social dumping og fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det vil ifølge Beskæftigelsesministeren Ane Halsboe-Jørgensen være centralt for et langt og godt arbejdsliv. Samtidigt håber hun på, at det gode arbejdsmiljø i fremtiden bliver et parameter, som de danske arbejdspladser vil konkurrere om, for at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Vi har talt med hende i forbindelse med Arbejdstilsynets 150 års jubilæum i år.

Ane Halsboe-Jørgensen

 Hvad (tror du) vil kunne skabe den størst mulige positive effekt på arbejdsmiljøet de næste 25 år?

- Grundlæggende er vores mål, at ingen må blive syge af at gå på arbejde. For eksempel tror jeg, at det store fokus, vi efterhånden har på det psykiske arbejdsmiljø, kommer til at gøre en stor forskel. Derudover håber og tror jeg, at vores initiativer til at nedbringe antallet af arbejdsulykker og dødsulykker vil gøre en forskel. Og så har jeg tiltro til, at vores kamp mod social dumping, der er en trussel mod både trivslen på vores arbejdspladser og hele vores arbejdsmarkedsmodel, bærer frugt.

Hvad skal der til for, at det kommer til at ske?

- Vi skal først og fremmest sikre, at arbejdsmiljøarbejdet bliver prioriteret hos virksomhederne, og at Arbejdstilsynet har gode muligheder for at føre et effektivt tilsyn.

De næste par år handler det bl.a. om at få arbejdsmiljøaftalens initiativer ud og leve i virkeligheden. Helt konkret skal vi iværksætte en autorisationsordning for asbestarbejde, etablere et indsatsteam mod social dumping og forenkle Arbejdstilsynets måde at arbejde på. Desuden skal vi nedsætte en ekspertgruppe om alvorlige arbejdsulykker og udvikle en hotline til ledere om psykisk arbejdsmiljø - og meget mere.

Forestil dig, at vi er i 2050, og du ser tilbage på de sidste 25 års udvikling af arbejdsmiljøet i Danmark: Hvad, tænker du, har haft betydning for de største ændringer i arbejdsmiljøet?

- Jeg tror, vi vil kunne se tilbage på mange forskellige tendenser, der har formet vores arbejdsmarked. Det gælder i høj grad brugen af ny teknologi og den grønne omstilling.

I mine øjne er det afgørende, at vi får udnyttet de potentialer, som teknologien tilbyder men, at vi samtidig ikke går på kompromis med det gode arbejdsmiljø. Jeg er sikker på, at vi til den tid har et bedre blik for de store gevinster ved at arbejde systematisk med et godt psykisk arbejdsmiljø. Det gælder på tværs af alle brancher - også på byggepladsen og fabrikken. Det er centralt for et langt og godt arbejdsliv, og jeg håber et godt arbejdsmiljø i endnu højere grad bliver et konkurrenceparameter. 

Arbejdsmarkedet ændrer sig hele tiden. Hvilke emner og temaer i arbejdsmiljøet, tror du, vil være på dagsordenen om 25 år?

- Jeg tror og håber, at det vil være nogle andre emner, vi taler om 25 år, og at det er lykkedes os at flytte arbejdsmiljøet i den rigtige retning.

For eksempel skal vi have færre asbest-sager. Vores kommende autorisationsordning vil fremover skåne mange medarbejdere for at blive udsat for det farlige stof. Vi skal også have færre arbejdsulykker og dødsulykker end i dag, og så ser jeg frem til, at vi har fået styr på social dumping.

Henter PDF