Gå til hovedindholdet

Bilag 2 - Oversigt over bygherrens pligter når flere arbejdsgivere beskæftiges samtidigt på en byggeplads, jf. bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter

Bilag 2 til IN-15-1 om tilsyn med bygherreforhold og fællesforanstaltninger ved bygge- og anlægsarbejde i byggeperioden

  Små byggepladser
(< 5 personer samtidigt)
Mellemstore byggepladser
(5 – 10 personer samtidigt)
Store byggepladser
(> 10 personer samtidigt)
Udpegning af koordinator under
projektering og byggefasen - § 4
Ja Ja Ja
Kompetence- og uddannelseskrav til
koordinator - § 5
Sagkyndig viden, herunder kendskab til
byggeriets aktører – § 5, stk. 1
Som ved små byggepladser + fornøden
viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for B/A – § 5, stk. 2
Som ved små og mellemstore + praktisk
erfaring i ledelse af B/A arbejde +
arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer – § 5, stk.3
PSS (udarbejdes under projekteringen) - § 10 Kun ved arbejde omfattet af bilag 1 –
Særligt farligt arbejde.
Kun ved arbejde omfattet af bilag 1 – Særligt farligt arbejde Ja
Journal - § 10 Ja – om nødvendigt Ja – om nødvendigt Ja – om nødvendigt
Aftaler om fællesområderne - § 13 Ja Ja Ja – og skal fremgå af PSS
Opstartsmøder § 15 og sikkerhedsmøder § 16 Nej Nej Ja
Ajourføring af PSS - § 18 Ja, hvis bilag 1-arbejde Ja, hvis bilag 1-arbejde Ja
Sikkerhedsrunderinger og kontrol af aftaler om fællesområder og beslutninger på sikkerhedsmøder mv. - § 19 Nej Nej Ja
Sikre at kun beføjede personer får adgang til byggepladsen - § 20 Ja Ja Ja
Bygherren skal medvirke til, at arbejdet kan udføres forsvarligt - § 22 Ja Ja Ja

Bygherren skal foretage anmeldelse til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes, jf. § 21, når:

  • Arbejdets forventede varighed overstiger 30 arbejdsdage, og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidig, eller
  • Den formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage.

Dette gælder uanset antallet af virksomheder på byggepladsen.

Sidst revideret: 6. august 2019

Henter PDF