G� til hovedindholdet

Bilag 1 - Ændringer i lov om røgfri miljøer

Bilag 1 til IN-16-1 Passiv rygning

Dette bilag beskriver de ændringer i Lov om røgfri miljøer, som Folketinget vedtog i juni 2012, og som trådte i kraft den 15. august 2012, de ændringer, som Folketinget vedtog i december 2016, og som trådte i kraft d. 1. april 2017 samt de ændringer, som Folketinget vedtog i december 2018 og som trådte i kraft 1. januar 2019.

De ændrede regler pr. 15. august 2012:

 • Der indføres en definition af passiv rygning. Det fremgår bl.a., at urtecigaretter er omfattet af loven, mens elektroniske cigaretter, der afgiver damp, er ikke omfattet af loven.
 • Rygning forbydes på arbejdssteder, hvor der kun arbejder én person, herunder enkelmandskontorer. Der er dog en undtagelse:
  I kraner, firmabiler o.l. erhvervskøretøjer, hvor der kun arbejder én person ad gangen, kan arbejdsgiveren beslutte, at rygning er tilladt.
 • Der skal opsættes skilt ved rygerum og rygekabiner for at advare mod forurenet luft.
 • Rygning forbydes på alle institutioner og skoler, der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år. Der indføres samtidig 3 undtagelser hertil:
  Undtagelse 1: Geografisk selvstændige afdelinger, som fortrinsvis har optaget unge over 18 år.
  Undtagelse 2: Sikrede/lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18 år. Her kan det besluttes at tillade de unge at ryge i rygerum, på deres egne værelser og udendørs på institutionens område.
  Undtagelse 3: Anbringelsessteder for børn og unge under 18 år. Her kan det besluttes, at det er tilladt at ryge på institutionens område.
 • Rygning kan forbydes i besøgsrum i fængsler/arresthuse. Dette sker af hensyn til de besøgende – det er i forvejen forbudt at ryge, hvis der er en ansat til stede.
 • Bødeniveauerne hæves til 5.000 kr., 10.000 kr. og 20.000 kr. for henholdsvis første-, anden- og tredjegangsovertrædelse. Det er dog domstolene, der beslutter bødeniveauet, og bemærkningerne i lovforslaget om bødeniveauet er derfor kun vejledende.

De ændrede regler pr. 1. april 2017:

 • Rygning kan ikke længere tillades i indsattes opholdsrum indenfor kriminalforsorgen.

De ændrede regler pr. 1.januar 2019:

 • Rygning kan ikke længere tillades i rygerum eller i de unges egne værelser på sikrede afdelinger på døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18. år.

Henter PDF