Gå til hovedindholdet

Bilag 2 - Oversigt over undtagelser fra det generelle rygeforbud

Bilag 2 til IN-16-1 Passiv rygning

Dette bilag giver en oversigt over de undtagelser fra det generelle rygeforbud som rygeloven giver.

Bilaget er udtømmende. Det vil sige, at det også behandler undtagelser m.m. som ikke administreres af Arbejdstilsynet.

En del af undtagelserne er betinget af størrelse eller andre forhold der skal vurderes. Arbejdstilsynets vurderinger herom, kan findes på Arbejdstilsynet hjemmeside under ”Nye rygeregler”.

Sted Lokalitet, hvor der må ryges Betingelse Henvisning Bemærkning
Arbejdspladser Kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der alene tjener
som arbejdsplads for én person ad gangen.
Besluttet i rygepolitikken § 6 stk. 2  
  Rygerum og rygekabiner Besluttet i rygepolitikken § 6 stk. 3  
Institutioner m.v., der både udbyder en treårig gymnasial ungdomsuddannelse, der fortrinsvis har optaget personer under 18 år, og en uddannelse, der fortrinsvist har optaget personer over 18 år. Rygerum og rygekabiner Geografisk selvstændig afdeling, som fortrinsvist har optaget personer over 18 år § 7 stk. 3, jf. § 6, stk. 3  
  kun for den afdeling, der fortrinsvist har optaget personer over 18 år Besluttet i rygepolitikken    
  Udendørs på institutionens område      
  kun for den afdeling, der fortrinsvist har optaget personer over 18 år Geografisk selvstændig afdeling, som fortrinsvist har optaget personer over 18 år
§ 7 stk. 3
 
Anbringelsessteder målrettet børn og unge under 18 år Udendørs på institutionens område Stedet fungerer som bolig for de unge § 7 stk. 4 Kun de unge må ryge
    Besluttet i rygepolitikken    
Sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvist lukkede døgninstitutioner for unge under 18 år Udendørs
på institutionens område
Stedet fungerer som bolig
for de unge
§ 7 stk. 5 Kun de unge må ryge
    Besluttet i rygepolitikken    
Tjenesteboliger på områder for børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, opholdssteder o.l., der fortrinsvist
har optaget børn og unge under 18 år.
I tjenesteboligen At institutionens børn og unge ikke opholder sig i tjenesteboligen § 7, stk. 6  
Sygehuse o.l. institutioner Sygehuse og lignende institutioner Ganske særlige tilfælde § 10 Kun patienter og pårørende må ryge. Rygning i henhold til § 10 kan f.eks. tillades i forbindelse med, at en patient bliver orienteret om, at den pågældende
har fået diagnosticeret en meget alvorlig og livstruende sygdom,
eller en pårørende, som opholder sig på sygehuset i forbindelse med, at en nærtstående befinder sig i en livstruende tilstand eller i terminal fase.
Plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner I det private hjem At der ikke ryges i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i
boligen
§ 12 Kommunen kan, som forudsætning for ydelsen, pålægge beboere ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen.
(Er i realiteten en begrænsning på en generel accept af rygning.) 
I væresteder, varmestuer og lignende tilbud til socialt udsatte, hvor der kun er ét opholdsrum for brugerne I opholdsrummet Besluttet i rygepolitikken § 13 Gælder kun når der kun er et opholdsrum.
Hvis der er mere end et opholdsrum, gælder de almindelige regler om rygerum, rygekabiner etc.
I den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. §§ 24 og 25 i lov om social service, er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for
dagpleje, når der passes børn
I dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje At der ikke passes børn når der ryges § 15 stk. 1 og 2 Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege og opholdsrum,
skal være røgfri hele døgnet.
(I realiteten et totalt rygeforbud i specielle lokaler til børn)
På arbejdspladser i private hjem, hvor arbejdsgiver arbejder i hjemmet, og hvor der er ekstern arbejdskraft tilknyttet I arbejdslokalet uden for den eksterne arbejdskrafts arbejdstid Arbejdslokalet anvendes til bolig § 16 stk. 2  
I indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang I rygerum og rygekabiner Besluttet i rygepolitikken § 18 stk. 2  
I hotelværelser, kahytter og lignende lokaliteter, hvor der på erhvervsmæssig basis modtages overnattende gæster Rygning er tilladt for gæsterne Besluttet i rygepolitikken § 19  
Indendørs på serveringssteder I rygerum og rygekabiner Besluttet i rygepolitikken § 21 Stk. 3 og 4 Der må ikke serveres eller medbringes mad eller drikkevarer i rygerum eller rygekabiner på serveringssteder. Det enkelte serveringssted kan dog tillade, at gæsterne selv medbringer drikkevarer (men ikke mad) i rygerum og rygekabiner
Små værtshuse og udskænkningssteder.
1. der har alkoholbevilling,
2. hvor der ikke serveres egentlig mad,
3. hvor serveringsarealet er under 40 m2, og
4. hvor der er borde og stole på serveringsarealet
På værtshuset i
publikumsområdet
Besluttet i rygepolitikken § 22 Stk. 1 og 2 Gælder også:
Små værtshuse og udskænknings-steder, der befinder sig under samme tag som et andet serveringssted, og har selvstændig indgang til værtshuset fra gaden, og hvis det for publikum fremstår som et selvstændigt værtshus.
Gælder ikke:
Nyere koncepter som fx vinbarer, cocktailbarer, DJ-barer eller vandpibecaféer
Nærmere afgrænsning af, hvilke arealer der ikke medregnes ved beregning af de 40 kvm. kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

Sidst revideret: 15. august 2019

Henter PDF