G� til hovedindholdet

Bilag 1 - Flowdiagram privat sfære

Bilag 1 til IN-18-20 Kontrol og påbud ved arbejdsgiveres erhvervsmæssige arbejde i deres ”private sfærer”

Flowdiagram privat sfære

Henter PDF