G� til hovedindholdet

Bilag 1 - Centrenes håndtering af blymålinger 

Bilag 1 til IN-9-2 Målinger for bly og styren på tilsyn

I administrativ håndbog anføres for blymålinger bl.a.:

Sagen registreres til en relevant TF’er og videresendes til hende/ham til videre foranstaltning.

Samtidigt sendes kopi af det indkomne dokument til tilsynschefen.

Kvittering

TF og tilsynschef vurderer indenfor 14 dage, hvilken kvittering Arbejdstilsynet skal sende til virksomheden.

Der er tre forskellige kvitteringer:

  1. Bruges, hvor der ikke er konstateret overskridelser af grænseværdien på 20 ug/Pb/100 ml.
  2. Bruges, hvor der er konstateret overskridelser mellem 20 og 40 ug/Pb/100 ml.
  3. Bruges, hvor der er konstateret overskridelser over 40 ug/Pb/100 ml.

Ved overskridelser over 60 ug/Pb/100 ml. sendes ikke brev, idet der i stedet foretages besøg på virksomheden. Dette skal ligeledes gøres indenfor 14 dage.

Henter PDF