Gå til hovedindholdet

Særlige regler for branchen læger, tandlæger og dyrlæger

AT-vejledninger, bekendtgørelser, love og EU-forordninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen læger, tandlæger og dyrlæger.

De vigtigste AT-vejledninger

Ikke alle regler er lige relevante for alle virksomheder i alle brancher. Arbejdstilsynet har derfor udvalgt en række AT-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen.

Ulykkesrisici

Faldrisiko på gulv - AT-vejledning A.1.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed - AT-vejledning F.0.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder - AT-vejledning F.0.7

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - AT-vejledning 1.7.1

Muskel- og skeletbesvær

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - AT-meddelelse 4.05.3

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde - AT-vejledning D.3.2

Psykisk arbejdsmiljø 

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker - AT-vejledning 4.2.1

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1

Stor arbejdsmængde og tidspres - AT-vejledning 4.1.1

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet - AT-vejledning 4.11.1

Vold - AT-vejledning D.4.3

Kemi og støv

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Kræftrisikable stoffer og materialer - AT-vejledning C.2.1

Biologi

Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) - AT-vejledning C.0.15

Udsættelse for sundhedsskadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet - AT-vejledning C.0.18

Stik- og skæreskader - AT-vejledning 10.1.1

Indeklima

Indeklima - AT-vejledning A.1.2

Henter PDF