Gå til hovedindholdet

Særlige regler om metal- og maskinbranchen

AT-vejledninger, bekendtgørelser, love og EU-forordninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen metal og maskiner.

De vigtigste AT-vejledninger

Ikke alle regler er lige relevante for alle virksomheder i alle brancher. Arbejdstilsynet har derfor udvalgt en række AT-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen.

Ulykkesrisici

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder - AT-vejledning F.0.7

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed - AT-vejledning F.0.6

Faldrisiko på gulv - AT-vejledning A.1.6

Maskiner og maskinanlæg - AT-vejledning B.1.3

Svejsning, skæring mv. i metal - AT-vejledning D.2.16

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - AT-vejledning 1.7.1

Muskel- og skeletbesvær

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - AT-meddelelse 4.05.3

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde - AT-vejledning D.3.2

Psykisk arbejdsmiljø 

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1

Stor arbejdsmængde og tidspres - AT-vejledning 4.1.1

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet - AT-vejledning 4.11.1

Støj

Støj - AT-vejledning D.6.1

Måling af støj på arbejdspladsen - AT-vejledning D.7.4

Vibrationer

Hånd-arm vibrationer - AT-vejledning D.6.2

Kemi og støv

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter - AT-vejledning 9.3.3

Sekundær udsættelse for isocyanater - AT-vejledning C.0.2

Kræftrisikable stoffer og materialer - AT-vejledning C.2.1

Indeklima

Indeklima - AT-vejledning A.1.2

Henter PDF