G� til hovedindholdet

Særlige regler for branchen om transportmidler

AT-vejledninger, bekendtgørelser, love og EU-forordninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen transportmidler.

De vigtigste AT-vejledninger

Ikke alle regler er lige relevante for alle virksomheder i alle brancher. Arbejdstilsynet har derfor udvalgt en række AT-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen.

Ulykkesrisici

Faldrisiko på gulv - AT-vejledning A.1.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed - AT-vejledning F.0.6

Maskiner og maskinanlæg - AT-vejledning B.1.3

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - AT-vejledning 1.7.1

Muskel- og skeletbesvær

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - AT-meddelelse 4.05.3

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde - AT-vejledning D.3.2

Psykisk arbejdsmiljø 

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1

Stor arbejdsmængde og tidspres - AT-vejledning 4.1.1

Uklare krav og modstridende krav i arbejdet - AT-vejledning 4.11.1

Støj

Støj - AT-vejledning D.6.1

Måling af støj på arbejdspladsen - AT-vejledning D.7.4

Vibrationer

Hånd-arm vibrationer - AT-vejledning D.6.2

Kemi og støv

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Sekundær udsættelse for isocyanater - AT-vejledning C.0.2

Kræftrisikable stoffer og materialer - AT-vejledning C.2.1

Asbest - AT-vejledning C.2.2

Indeklima – varme, kulde og træk

Indeklima - AT-vejledning A.1.2

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.12

Henter PDF