Gå til hovedindholdet

Branche- og funktionskoder

Når I anmelder et stof eller materiale til Produktregistret, skal I oplyse, hvad det skal bruges til og hvilke brancher, der bruger det.

Når I anmelder et stof eller et materiale, dvs. et kemisk produkt, skal I oplyse hvad det skal bruges til og i hvilke brancher. Hvis produktet anvendes i forskellige funktioner eller brancher, skal I oplyse den procentvise fordeling. Er der kun en funktion eller branche er fordelingen 100 pct.

Branchekoder

I skal oplyse, hvilke brancher eller faggrupper, der bruger stoffet eller materialet ved hjælp af en branchekode eller i tekst.

Hvis fødevareindustrien fx bruger en gulvmaling, som specialiserede malere påfører, skal I oplyse, at stoffet eller materialet bruges af branchen "malere" med branchekode F433410 - ikke "fødevareindustri".

I skal oplyse branchen så specifikt som muligt. Branchen ”fremstilling af kemiske produkter” eller ”engroshandel” er fx ikke tilstrækkelig specifik.

Hvis private også bruger stoffet eller materialet, skal I oplyse om det med branchekode T980000 (Private husholdninger).

Oversigt over branchekoder - Danmarks Statistik

Funktionskoder 

I skal oplyse, hvad produktet bruges til ved at beskrive dets funktion enten ved hjælp af en funktionskode eller i tekst. Det kan fx være lim, maling eller pH-regulerende middel. 

En funktionskode er på i alt seks tegn, ét bogstav og fem tal. Funktionskoderne er fælles for de nordiske produktregistre og kaldes UCN, Use Categories Nordic.

Sådan er funktionskoderne er opbygget:

  • De tre første tegn i koden - ét bogstav og to tal - fx M05 - angiver hovedgruppen af stof- eller materialetypen fx et rengøringsmiddel eller et loddemiddel.
  • De tre sidste tegn i koden - angiver den specifikke stof- eller materialetype. Denne del af koden består af tre tal. Fx for loddemidler findes der tre forskellige typer, hvor de sidste 3 tegn adskiller stof- eller materialetyperne: L15100 Flusmidler; L15200 Loddemetal og L15990 Andre loddemidler.

For maling og lakprodukter har de sidste tre tegn i funktionskoden deres egen specifikke betydning, der angiver malingens kemiske basis, funktion og funktionsområde. Denne kombination skal bruges for at fastsætte, om funktionskoden fx er en vandfortyndbar maling med dekorativ funktion.

I denne tabel kan du se, hvad de sidste tre tal i funktionskoden dækker over.

Sammensætning af funktionskoder for maling/lak
M05 Hovedgruppe (M05=Maling/lak)
1 Angiver den kemiske basis af malingen/lakken 1=vandfortyndbar, 2=flygtig organisk opløsningsmiddel, 3 = ikke flygtig organisk opløsningmiddel, 4 = opløsningsmiddelfri, 5 = pulverlak, 6 = hærdere til maling og lak
2 Angiver en særlig funktion af malingen/lakken 1=Aktiv biologisk effekt, 2=Brandhæmmende, 3 = aktiv korrosionsbeskyttende effekt, 4 = dekorativ/beskyttelse
3 Angiver malings brugsområde 1=Interiør, 2=Eksteriør, 3=Industriel brug, 4 = bundmaling, 9 = andre (inkl. Skibs-, vej-, kunstner-, møbel-, transportmiddelmaling)

Koden M05123 betyder altså, at der er tale om en vandfortyndbar, brandhæmmende maling/lak til industrielt brug.

Oversigt over funktionskoder - xls

Sidst revideret: 28. juni 2023

Henter PDF