Gå til hovedindholdet

Anmeldelse af produkter med biocider

Produkter med biocider skal registreres i Produktregistret. Enten efter de almindelige regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer eller efter de særlige regler om produkter med biocider, som udelukkende er til brug i private husholdninger eller i mængder under 100 kg om året.

Der gælder særlige regler for produkter med biocider. Hvis I som virksomhed producerer eller importerer produkter med biocider, har I pligt til at anmelde dem i Produktregistret efter Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler. Behandlede artikler er undtaget fra denne regel. Læs på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvilke produkter, der kan betegnes som behandlede artikler.

Hvis dit produkt er godkendt efter biocidforordningen, og produktet kun er godkendt til privat brug, så skal det heller ikke anmeldes til Produktregistret.

Fakta om biocider - Miljøstyrelsen

Produkter med biocider skal anmeldes på to forskellige måder afhængigt af, om de opfylder de almindelige krav for anmeldelse til Produktregistret eller ikke.

Almindelige krav for anmeldelse til Produktregistret:

  • Produktet anvendes til erhvervsmæssig brug
  • Produktet produceres/importeres i mængder fra 100 kg per kalenderår.

Hvis produktet opfylder de almindelige krav, skal I udfylde en standard-anmeldelse i Produktregistret og produktet vil få tildelt et PR-nummer.

Hvis produktet kun sælges til private husholdninger og endnu ikke er godkendt efter biocidforordningen eller produceres/importeres i mængder under 100 kg årligt, sker anmeldelsen efter Miljøstyrelsens regler. Kun i disse tilfælde skal I bruge den særlige anmeldelse "Biocid" for produkterne, her får produkterne ikke et PR-nummer. 

I begge tilfælde sker anmeldelsen i Produktregistret.

Henter PDF