Gå til hovedindholdet

Anmeldelse af produkter til offshore olie- og gasaktiviteter

Stoffer og materialer, der bruges ved offshore olie- og gasaktiviteter er omfattet af særlige regler for registrering. Bl.a. skal I udfylde et særligt skema ved anmeldelsen.

Der gælder særlige regler for anmeldelse af stoffer og materialer, der bruges ved offshore aktiviteter, bl.a. fordi de er omfattet af OSPAR’s retningslinjer. OSPAR er en kommission, der har til formål at beskytte dyre- og planteliv i havet.

Stoffer og materialer, som skal bruges offshore, må kun anvendes, hvis de er registreret eller genanmeldt i Produktregistret efter OSPAR’s retningslinjer.

Sådan anmelder I stoffer og materialer til Produktregistret

Anmeldelse af stoffer og materialer til offshore olie- og gasaktiviteter skal ske på et særligt anmeldeskema fra OSPAR kaldet et HOCNF-skema (Harmonised Offshore Chemical Notification Format) inkl. de økotoksikologiske oplysninger ifølge OSPAR’s retningslinjer. Skemaet kan findes på Cefas' hjemmeside.

Skemaet udfyldes og uploades i forbindelse med den elektroniske anmeldelse, der skal ske til Produktregistret. Ved anmeldelsen skal I oplyse den nøjagtige sammensætning af stoffet eller materialet. 

Når anmeldelsen er udfyldt og sendt, vil Produktregistret automatisk tildele jer et PR-nummer som kvittering for registreringen. 

Husk, at I efter tre år skal genanmelde de pågældende stoffer og materialer til Produktregistret. 

Hvad bliver oplysningerne brugt til?

Oplysninger om stoffets eller materialets sammensætning samt de økotoksikologiske oplysninger bliver registreret i Produktregistret. Derefter bliver oplysningerne brugt af Miljøstyrelsen, når en operatør søger om tilladelse til udledning af stoffer eller materialer, der bruges ved offshore aktiviteter.

Få mere at vide hos Miljøstyrelsen

I kan få mere information om de overordnede krav, som Miljøstyrelsen stiller til operatører indenfor olieudvinding og -efterforskning.

Olie- og gasproduktion i Nordsøen - oversigt over miljøindsatsen - Miljøstyrelsen

Henter PDF