Gå til hovedindholdet

Brug af oplysninger fra Produktregistret

Udtræk fra Produktregistret bruges bl.a. til kortlægning af kemikalieforbruget, ligesom Giftlinjen kan trække data i forbindelse med uheld. Registret deltager desuden i det nordiske samarbejde om SPIN-databasen.

Sundhedsmyndigheders brug af data

Sundhedspersonale hos fx Allergiklinikken eller Giftlinjen kan bruge oplysninger om indholdet i de enkelte stoffer eller materialer, der er registreret i Produktregistret i forbindelse med allergiske reaktioner eller uheld.

Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets brug af data fra Produktregistret

Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet anvender også udtræk fra Produktregistret til forskellige rapporter og kortlægninger.

Senest har Miljøstyrelsen brugt udtræk fra Produktregistret til at kortlægge udviklingen af forbruget af 40 stoffer på Miljøstyrelsens ”Liste over Uønskede Stoffer”. Ved hjælp af data fra Produktregistret kan man se, om forbruget af stofferne er stigende eller faldende, og hvilke brancher der benytter stofferne.

Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen bruger også oplysninger i Produktregistret for de enkelte stoffer eller materialer i forbindelse med kontrol af mærkning, etiketter og sikkerhedsdatablade.

Miljøstyrelsens temaside om kemikalier

Liste over uønskede stoffer - Miljøstyrelsen

SPIN-databasen

Det danske Produktregister har desuden et samarbejde med Produktregistrene i Norge, Sverige og Finland om driften af databasen SPIN.

I SPIN er det muligt at lave udtræk af forbruget af stoffer eller materialer i de nordiske lande samt at se brancher, funktionskoder og et bud på, hvor stor eksponeringen kan være. Udtræk af data fra Produktregistret til SPIN sker på stofniveau. Det betyder, at det ikke er muligt at genfinde data om sammensætning eller mængder for et konkret produkt.

Oplysninger fra SPIN databasen anvendes af både virksomheder og myndigheder, fx ECHA til diverse kortlægninger.

SPIN - Substances in Preparations in Nordic Countries

Henter PDF