Gå til hovedindholdet

Hvis min medarbejder genoptager sit arbejde, men løser andre opgaver end vedkommende plejer, skal jeg så anmelde arbejdsulykken?

Ja, du skal anmelde en ulykke, hvis:

  • Din medarbejder ikke kan genoptage sine sædvanlige arbejdsopgaver i fuldt omfang, men i stedet løser andre opgaver. Det kan fx være en medarbejder, der ikke kan passe sit sædvanlige arbejde som social- og sundhedsassistent, men i stedet kan varetage administrative opgaver.
  • Din medarbejder genoptager sine sædvanlige arbejdsopgaver, men arbejder i mindre omfang, fx med færre timer. Det kan fx være en medarbejder med gående og stående arbejde, der må holde længere pauser midt på dagen eller kun kan arbejde en halv dag som følge af smerter i benene.
  • Din medarbejder genoptager arbejdet dagen efter ulykken i fuldt omfang, men senere får fravær som følge af skaden, fx fordi skaden er værre end først antaget, eller det først senere konstateres, at en arbejdsulykke har medført en skade. Det kan fx være, hvis medarbejderen har fået en forstrækning i ryggen i forbindelse med et tungt løft, og vedkommende derfor en uge senere må holde fri en halv dag for at gå til behandling for smerterne.

Det har ikke betydning for pligten til at anmelde, om din medarbejder kan genoptage arbejdet på ulykkesdagen.

Læs mere:

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Anmeld arbejdsulykken

Anmeld arbejdsulykke - EASY - Virk

Henter PDF