Gå til hovedindholdet

Hvornår skal jeg som arbejdsgiver anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet?

Du skal anmelde en arbejdsulykke, hvis din medarbejder har haft fravær i 1 dag eller mere ud over den dag, hvor vedkomne kom til skade.

Fristen for at anmelde er 14 dage efter den første fraværsdag ud over skadesdagen.

Du har som arbejdsgiver også pligt til at anmelde ulykker som følge af arbejdsrelateret fysisk vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, hvis ulykken er relateret til arbejdet for dig og har medført arbejdsudygtighed ud over tilskadekomstdagen.

Anmeldelser sker gennem EASY på: 

Anmeld arbejdsulykke - Virk

Læs mere:

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Anmeld arbejdsulykken

Henter PDF