Gå til hovedindholdet

Brancherettet tilsyn i døgninstitutioner og hjemmepleje

Når Arbejdstilsynet kommer på brancherettet tilsyn i døgninstitutioner og hjemmepleje, sætter vi særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet gennemfører brancherettede tilsyn i døgninstitutioner og hjemmepleje fra september 2020. Det betyder, at vi vil lave en særlig grundig og målrettet gennemgang af jeres psykiske arbejdsmiljø. Vi vil samtidig føre tilsyn med de øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.

Formålet med indsatsen er at understøtte forebyggelse af psykiske arbejdsmiljøproblemer gennem dialog, vejledning og tilsyn.

Da vi startede indsatsen, sendte vi et informationsbrev om det brancherettede tilsyn til alle virksomheder i branchen, men det er ikke alle arbejdspladser, der får tilsyn. Hvis I er udtaget til tilsyn, får I direkte besked i e-Boks. Vi varsler jer som regel mindst en måned før et tilsynsbesøg, så I har mulighed for at forberede jer. Vi oplyser som udgangspunkt ikke datoen for besøget, men dog vil nogle virksomheder som en del af et forsøg få oplyst datoen kort tid inden besøget.

Læs mere

Bliv klar til tilsyn

I kan få et brancherettet tilsyn, hvis virksomheden hører til en af disse brancher:

 • Specialskoler for handicappede
 • Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
 • Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskade
 • Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Familiepleje
 • Andre former for institutionsophold
 • Revalideringsinstitutioner
 • Flygtninge- og asylcentre
 • Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
 • Plejehjem
 • Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
 • Beskyttede boliger o.l.
 • Hjemmehjælp
 • Dagcentre mv.
 • Husholdninger med ansat medhjælp.

Henter PDF