Gå til hovedindholdet

Tilsyn med stor arbejdsmængde og tidspres

Stor arbejdsmængde og tidspres viser sig ved, at forholdet mellem det arbejde, der udføres, og den tid, der er til rådighed til at udføre arbejdet, medfører, at der arbejdes i højt tempo, uden pauser, i mange timer e.l.

Stor arbejdsmængde og tidspres kan bl.a. medføre stress og udbrændthed. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men langvarig stress har ofte alvorlige konsekvenser for den enkeltes helbred, livskvalitet og arbejdspræstationer. Stor arbejdsmængde og tidspres kan især være en belastning, hvis de ansatte har ringe indflydelse og mangler social støtte i arbejdet.

De vigtigste At-vejledninger, bekendtgørelser og publikationer

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

Stor arbejdsmængde og tidspres - AT-vejledning 4.1.1

Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020 - med senere ændringer

Arbejdsbetinget stress - Publikation

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Henter PDF