Gå til hovedindholdet

Tilsyn med vold og trusler

Vold kan optræde både som fysisk og psykisk vold. Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som fx slag, spark, bid eller knivstik. Ved psykisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for trusler om vold, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn. Trusler kan også udtrykkes uden ord – fx med knyttede næver. Psykisk vold kan også udøves elektronisk via fx sms, e-mail og hjemmesider.

Både fysisk vold og trusler kan medføre en lang række fysiske og psykiske reaktioner. De kan opstå uanset, om medarbejderen er kommet fysisk til skade eller ej.

Arbejdsrelateret vold kan både forekomme i og uden for arbejdstid.

De vigtigste AT-vejledninger, bekendtgørelser og publikationer

Vold - AT-vejledning D.4.3

Vejledningen handler om arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold og om hvordan man i virksomheden kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold.

Arbejdsbetinget stress - Publikation

Publikationen giver et overblik over de faktorer, der kan øge risikoen for, at de ansatte udvikler stress. Publikationen giver endvidere inspiration til, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsbetinget stress.

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Vejledningen beskriver metoder til kortlægning af psykosociale forhold i virksomheden. Formålet er at vejlede virksomhedens arbejdsmiljøorganisation om de metoder, man kan bruge til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid - Bekendtgørelse 1504 - 2015 - med senere ændringer

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Henter PDF