G� til hovedindholdet

IGLO-ark: Værktøj til mere trivsel

IGLO-arket er et værktøj, der hjælper jer med at formulere konkrete opgaver og handlinger, til at fastholde og forbedre jeres trivsel.

Hvad er IGLO?

IGLO er et princip, som tydeliggør, at det er en fælles opgave at skabe og bevare trivsel på arbejdspladsen.

IGLO står for Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation.

Ifølge arbejdsmiljøloven er det lederens ansvar at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø, men princippet bag IGLO er, at vellykkede forandringer i det psykiske arbejdsmiljø bedst opnås, hvis indsatsen understøttes på alle 4 niveauer.

Hvad kan vi bruge IGLO-arket til?

I kan benytte IGLO-arket til at fastlægge konkrete opgaver og handlinger, der kan forbedre jeres trivsel på arbejdspladsen.

Sådan bruger I IGLO-arket

IGLO-arket har 4 felter for hvert af IGLO’ens 4 niveauer: Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation. Organisation skal her forstås som arbejdspladsens politikker, rammer og vilkår.

Fælles dialog: I skal bruge arket i en fælles dialog, hvor I diskuterer, hvad man på de enkelte niveauer kan gøre for at forbedre jeres trivsel. Hvem gør hvad: Skriv forslagene til hvad der kan gøres på de enkelte niveauer ind i IGLO-arket – noter hvem, der skal gøre hvad og også gerne hvornår.

Vælg tema: I kan vælge et særligt tema for jeres dialog, fx forudsigelighed i arbejdet.

Dialogmetoder: Arket kan også bruges som et værktøj, hvis I arbejder med en af Videncentrets dialogmetoder.

IGLO-ark – værktøj til mere trivsel på arbejdspladsen - pdf

Brug arket som del af en trivselsproces

Arbejdet med arket bør indgå i en egentlig trivselsproces, hvor der bliver fulgt op på de handlinger, I kommer frem til.

Læs mere om IGLO og trivselsarbejdet

Ansvaret for trivslen er fælles – mere om IGLO 

Kom i gang med trivselsprocessen

Henter PDF