Gå til hovedindholdet

Forebyg ulykker ved brug af gasflasker

Gasflasker skal bruges rigtigt. Ellers er der risiko for, at de bryder i brand eller eksploderer. Brug aldrig gasflasker og gasapparater som er tilbagekaldt af leverandøren.

Heldigvis er uheld med flaskegas i Danmark uhyre sjældne, men når de sker, er det ofte ganske alvorligt.

Her er syv gode råd til at undgå ulykker:

  1. Brug kun godkendt udstyr, som er DG- eller CE-mærket og har en dansk manual.
  2. Placér altid gasflasken, så den står oprejst. Følg altid vejledningen i manualen for, hvor flasken skal placeres.
  3. Vær forsigtig, når du skifter gassen. Sluk apparatet og luk ventilen, før du skifter flasken. Sørg for, at regulatoren er korrekt monteret og fastlåst på flaskeventilen, før du tænder. Kontroller samlingerne med sæbevand. Hvis det bobler, er der en utæthed, og så bør apparatet ikke blive brugt.
  4. Husk at lukke alle ventiler, når du er færdig med at bruge gassen. Det gælder også tomme flasker! Kobl altid flasken fra, når udstyret ikke er i brug.
  5. Hold udstyret ved lige. Kontrollér jævnligt, at gasslangen ikke er synligt slidt eller afbleget af sollys. Hvis du er det mindste i tvivl om, om der er revner i slangen, skal den skiftes ud med en ny med DG-mærke.
  6. Tjek din gasflaske. Er der mærker efter stød, slag eller revner i plastikken rundt om flasken eller mangler dele af plastikken, skal du få flasken byttet.
  7. Brug ikke gasflasker eller gasapparater som er tilbagekaldt af leverandøren. Tjek Arbejdstilsynets hjemmeside om farlige produkter for at se, hvilke flasker der er tilbagekaldt.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er myndighed for indretning, opbevaring og eftersyn af gasflasker.

Regler om opbevaring og brug

Transportabelt trykbærende udstyr - Bekendtgørelse 289 - 2001 - med senere ændringer

Transportabelt trykbærende udstyr - Ændringsbekendtgørelse 1866 - 2023 - Retsinformation

Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for gasinstallationer, hvor F-gassen er i gasfase for stikledninger og installationer. Det vil sige, at gasapparater hører under Sikkerhedsstyrelsen.

Flaskegas – sikker brug af gas - Sikkerhedsstyrelsen

Information om farlige gasapparater - Sikkerhedsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen er myndighed for brand, redning og transport af farligt gods.

Grill, bål og ukrudtsbrænder – med omtanke - Beredskabsstyrelsen - pdf

Politiet

Politiet er myndighed vedr. transport af farligt gods på vej

Henter PDF