Gå til hovedindholdet

Er du forhandler, importør eller producent?

At-vejledninger og bekendtgørelser, der især henvender sig til fabrikanter, importører, leverandører, distributører m.v.

OBS! den 1. december 2018 overføres produktloven og dele af Arbejdstilsynets markedsovervågning til Sikkerhedsstyrelsen

AT-vejledninger, der især henvender sig til fabrikanter, importører, leverandører, distributører m.v.:

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer - AT-vejledning 45.2

Godkendelse og afprøvning af førerværn til traktorer og visse selvkørende motorredskaber – At-anvisning 2.3.2.1 

Leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele – AT-vejledning A.2.3

Stilladsopstillerens ansvar - AT-vejledning 45.1

Bekendtgørelser, der især henvender sig til fabrikanter, importører, leverandører, distributører m.v.:

Fastsættelse af kodenumre - Bekendtgørelse 301 - 1993 - med senere ændringer

Indretning mv. af elevatorer - Bekendtgørelse 996 - 1997

Indretning af skurvogne og lignende - Bekendtgørelse 779 - 2020 - med senere ændringer

Indretning af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 429 - 2022 - med senere ændringer

Indretning mv. af maskiner - Bekendtgørelse 693 - 2013

Konvention om sikre containere - Bekendtgørelse 70 - 1980

Særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1794 - 2015 - med senere ændringer

Sidst revideret: 2. oktober 2018

Henter PDF