Gå til hovedindholdet

Krav til rulletrapper

En rulletrappe (og rullefortov) skal vedligeholdes og efterses korrekt for at være sikker at bruge. Samtidig skal de omkringværende forhold være i orden, så den er sikker at vedligeholde og efterse.

Som ejer af en rulletrappe er det din pligt, at sikre at alle forhold vedrørende sikker drift og vedligehold er i orden. Det er typisk dig som ejer af den bygning, hvori rulletrappen er opstillet, der også er ejer af rulletrappen. Ansvaret kan ikke overdrages til en administrator eller anden person.

Som ejer af en rulletrappe skal du sikre:

 • Løbende kontrol ved et certificeret elevatorfirma
 • Periodisk inspektion ved et inspektionsorgan
 • Jævnligt opsyn med rulletrappen, bl.a. skal det sikres at maskinrum er aflåste, rydelige og oplyste
 • At personer ansvarlige for den daglige drift af ejendommen er bekendt med, at rulletrappen straks skal tages ud af drift, i de tilfælde hvor der konstateres fejl, mangler eller skader med betydning for sikkerheden.
 • En skriftlig betjeningsvejledning, der er kendt af de personer, der er ansvarlig for den daglige drift
 • En opdateret journal, der er til rådighed ved reparation, vedligehold, kontrol og inspektion
 • Kendskab til indholdet i journalen (journalen er ejerens ejendom og dokumentation for rulletrappens historik).

Som ejendomsadministrator skal du sikre:

 • Jævnligt opsyn med rulletrappen, herunder at maskinrum er aflåste, rydelige og oplyste
 • Rulletrappen straks tages ud af drift, i de tilfælde hvor der konstateres fejl, mangler eller skader med betydning for sikkerheden
 • Informationer vedrørende rulletrappen videregives til ejeren
 • Vedligehold og reparation udføres af certificeret elevatorfirma
 • Løbende kontrol og periodisk inspektion
 • Løbende kontrol (service)
 • Som ejer skal du sikre, at der løbende foretages kontrol af rulletrappen. Kontrollen skal udføres af et certificeret elevatorfirma.

Læs mere om hvor ofte der skal gennemføres kontrol (du skal være opmærksom på at hvis fabrikanten foreskriver hyppigere kontrol skal du følge dette):

Anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - Bekendtgørelse 461 - 2016 - Bilag 2

Anvendelse mv. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - Ændringsbekendtgørelse 1852 - 2023 - Retsinformation

Periodisk inspektion

Periodisk inspektion skal udføres af akkrediterede inspektionsorganer. Den periodiske inspektion skal udføres minimum hver 36. måned.

Ved den periodiske inspektion afprøves og kontrolleres de sikkerhedsbærende elementer ved rulletrappen.

Efter en periodisk inspektion skal inspektionsfirmaet notere resultatet i journalen og opsætte en inspektionsattest ved rulletrappen, hvis rulletrappen godkendes.

Hvis rulletrappen ikke godkendes skal ejeren have information om resultatet, og rulletrappen må ikke sættes i drift.

Inspektionsorganet har pligt til at informere Arbejdstilsynet, hvis rulletrappen sættes i drift, uden den er godkendt ved en periodisk inspektion.

Ombygning og væsentlig reparation

Hvis en rulletrappe er blevet væsentlig ændret eller ombygget, skal den godkendes af et inspektionsorgan inden den må tages i brug igen.

Ved væsentlig ændring eller ombygget skal forstås en ændring med betydning for sikkerheden f.eks. hastighed, sikkerhedsudstyr m.m.

Indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE mærket - Bekendtgørelse 1448 - 2021 - Kapitel 10

Ombygning og ændring af rulletrapper skal foretages af certificerede elevatorfirmaer,
hvor reparatøren har bestået den arbejdsmiljøfaglige uddannelse vedrørende rulletrapper.

Henter PDF