G� til hovedindholdet

Særlige regler om AMO på bygge- og anlægspladser

Der gælder særlige regler for samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på midlertidige eller skiftende arbejdssteder i bygge og anlægsbranchen.

Hvis en arbejdsgiver beskæftiger mindst 5 ansatte på et udearbejdssted, og deres arbejde skal foregå i en periode på mindst 14 dage, skal samarbejdet om arbejdsmiljø på udearbejdsstedet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Det betyder, at de ansatte på udearbejdsstedet skal vælge mindst en arbejdsmiljørepræsentant, og at arbejdsgiveren skal udpege mindst en arbejdsleder til AMO på udearbejdsstedet. Når antallet af ansatte skal gøres op, indgår alle ansatte, der ikke er arbejdsledere. Indlejet arbejdskraft, lærlinge, deltidsansatte og vikarer tæller også med.

Midlertidige og skiftende arbejdssteder er ligesom faste arbejdssteder omfattet af alle de almindelige regler om samarbejde om arbejdsmiljø. Det vil sige reglerne om AMO’s opgaver, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, krav om arbejdsmiljøuddannelse, arbejdsgiverens pligter mv.

Forskellige regler på udearbejdsstedet og i hjemmevirksomheden

Efter reglerne om midlertidige eller skiftende arbejdssteder kan der være pligt til at oprette en AMO på udearbejdsstedet, selv om der ikke er pligt til at oprette en AMO i hjemmevirksomheden. Der kan også være pligt til at oprette AMO både på udearbejdsstedet og i hjemmevirksomheden. I disse tilfælde skal samarbejdet mellem AMO ude og hjemme koordineres.

I hjemmevirksomheden skal der oprettes AMO efter de almindelige regler, dvs. at der skal oprettes en AMO, når virksomheden har 10 eller flere ansatte. Hvis der er 35 eller flere ansatte i hele virksomheden, skal den have AMO i to niveauer med arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg.

Ved bygge- og anlægsarbejde på midlertidige arbejdssteder skal der oprettes et arbejdsmiljøudvalg, når arbejdsgiveren har 35 eller flere ansatte beskæftiget på udearbejdsstedet i en periode på mindst 4 uger.

Samarbejde mellem flere arbejdsgivere

Hvis der er flere arbejdsgivere, der udfører arbejde på samme arbejdssted, skal de og alle ansatte på arbejdsstedet samarbejde om at skabe sikre og sunde arbejdsforhold.

Det kan være nødvendigt at udarbejde fælles retningslinjer for at forhindre, at der opstår misforståelser med risiko for sikkerhed og sundhed. Hvis samarbejdet på alle niveauer skal fungere effektivt, bør alle, der arbejder på det pågældende arbejdssted, være bekendt med eventuelle retningslinjer.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at AMO bliver involveret i samarbejdet.

Arbejdsgiverne skal oplyse hinanden om de risici, der er forbundet med deres opgaver på arbejdsstedet, så den enkelte arbejdsgiver kan træffe de nødvendige forholdsregler og orientere sine ansatte.

Bygherrens koordinerende sikkerhedsmøder

På bygge- og anlægspladser skal bygherren sørge for, at der bliver afholdt sikkerhedsmøder, hvis der er mindst 2 arbejdsgivere, der hver beskæftiger flere end 10 personer samtidig på det samme arbejdssted. Formålet med sikkerhedsmøderne er at koordinere de enkelte arbejdsgiveres arbejde med sikkerhed og sundhed. Sikkerhedsmøderne skal afholdes på arbejdsstedet.

Den enkelte arbejdsgiver har pligt til at sikre, at arbejdsmiljøorganisationen deltager i bygherrens sikkerhedsmøder. Er der tale om en virksomhed med færre end 5 ansatte på byggepladsen, skal arbejdsgiveren eller dennes repræsentant deltage i sikkerhedsmøderne. Er der tale om en enkeltmandsvirksomhed skal virksomhedens ejer deltage.

Henter PDF