Gå til hovedindholdet

Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane) fra kollegaer, ledere eller andre medarbejdere er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som skal forebygges og håndteres.

Her kan du få hjælp til, hvad du kan gøre for at forebygge og håndtere krænkende handlinger – afhængig af din situation eller rolle på arbejdspladsen:

Til dig der oplever/har oplevet krænkende handlinger

Til dig der er arbejdsgiver eller leder

Til dig der er nøgleperson i arbejdet med arbejdsmiljø

Til dig der er kollega til en medarbejder som oplever krænkende handlinger

Få hjælp på Arbejdstilsynets Hotline om krænkende handlinger

Alle kan ringe til Hotlinen. Du kan ringe, fx hvis du selv, en kollega eller ven er blevet krænket. Du kan også ringe, hvis du som leder eller din virksomhed vil forebygge krænkende handlinger eller har akutte problemer. Arbejdstilsynets hotline kan hjælpe dig med:

  • Generel vejledning om, hvordan man kan forebygge og håndtere krænkende handlinger
  • Vejledning om, hvordan du kan håndtere en konkret situation
  • At klage over krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Ring 70 22 12 80

Hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Andre materialer om forebyggelse og håndtering

Gode råd

Lav retningslinjer/en politik om krænkende handlinger

Faser i forebyggelsen af krænkende handlinger

Håndtér krænkende handlinger

Værktøj

Start snakken med dialogkortene

Krænkende handlinger: Værktøjer

Regler

Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

Krænkende handlinger - AT-vejledning 4.3.1

Særligt om krænkende handlinger fra borgere, kunder, mv.

Gode råd

Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.

Værktøj

Vold: Værktøjer

Regler

Vold - AT-vejledning D.4.3Henter PDF