Gå til hovedindholdet

Forebyggelse og håndtering

Ifølge Arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren det overordnede ansvar for, at arbejdspladsen har et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Det kan du gøre som leder

Ifølge Arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren det overordnede ansvar for, at arbejdspladsen har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det indebærer, at ingen medarbejdere skal risikere at få forringet deres helbred på grund af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Krænkende handlinger kan opstå på alle arbejdspladser og i alle brancher.  Ledelsen bør udtrykke klare holdninger omkring krænkende handlinger. Arbejdspladsen kan fx formulere en klar politik om forebyggelse og håndtering.

Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.

Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane fra kolleger, ledere eller andre medarbejdere

Lav en handlingsplan om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Gode råd:

 • Sørg for fælles og velkendte normer og værdier for adfærd på arbejdspladsen
 • Sørg for en tydelig ansvars- og opgavefordeling
 • Sig tydeligt fra over for krænkende handlinger
 • Tag henvendelser om krænkende handlinger alvorligt
 • Sørg for klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, herunder hvor de kan klage og få rådgivning, hvis der forekommer krænkende handlinger på arbejdspladsen
 • Sørg for klare regler for sanktioner over for uacceptabel adfærd

Læs mere om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger

Det kan du gøre som medarbejder, hvis du oplever krænkende handlinger

Gode råd:

 • Fortæl det til din leder eller en kollega, som du har tillid til
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Skriv ned, hvad det er, du oplever som krænkende handlinger
 • Følg arbejdspladsens retningslinjer, hvis du oplever krænkende handlinger

Det kan du gøre som kollega – hvis du er vidne til krænkende handlinger

Gode råd:

 • Sig fra, hvis du overhører, at en kollega bliver udsat for krænkende handlinger
 • Lyt til den kollega, der føler sig krænket
 • Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
 • Tal med din nærmeste leder
 • Følg arbejdspladsens retningslinjer, hvis du er vidne til krænkende handlinger

Uanset om du bliver udsat for eller er vidne til krænkende handlinger, kan du klage over krænkende handlinger på Arbejdstilsynet hotline om mobning og seksuel chikane.

Arbejdstilsynets hotline giver råd og vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Når du kontakter hotlinen, kommer du til at tale med en medarbejder, der er uddannet i at besvare spørgsmål om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Når du kontakter hotlinen, er du anonym.

Tlf. 70 22 12 80

Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.