Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane fra kollegaer, ledere eller andre medarbejdere er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som skal forebygges og håndteres.

Få hjælp til hvad du kan gøre for at forebygge og håndtere krænkende handlinger – afhængig af din situation eller rolle på arbejdspladsen:

Til dig der oplever/har oplevet krænkende handlinger

Til dig der er arbejdsgiver eller leder

Til dig der er nøgleperson i arbejdet med arbejdsmiljø

Hvem kan ringe til Arbejdstilsynets Hotline om krænkende handlinger, og hvad kan du få hjælp til?

Alle kan ringe til Hotlinen. Du kan ringe, fx hvis du selv, en kollega eller ven er blevet krænket. Du kan også ringe, hvis du som leder eller din virksomhed vil forebygge krænkende handlinger eller har akutte problemer. Arbejdstilsynets hotline kan hjælpe dig med:

  • Generel vejledning om, hvordan man kan forebygge og håndtere krænkende handlinger
  • Vejledning om, hvordan du kan håndtere en konkret situation
  • At klage over krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Ring 70 22 12 80

Du kan læse mere om Arbejdstilsynets Hotline

Andre materialer om forebyggelse og håndtering

Gode råd

Lav en handleplan om krænkende handlinger

Faser i forebyggelsen af krænkende handlinger

Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane fra kolleger, ledere eller andre medarbejdere

Pjece om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane

Bryd tabuet om sexchikane med Ledernes kodeks

Værktøj

Hvor går grænsen - start snakken med dialogkortene

Værktøjer til håndtering og forebyggelse fra BFA Velfærd og offentlig administration

Ledernes digitale kursus om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane

Regler

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

AT-vejledning om krænkende handlinger

Særligt om krænkende handlinger fra borgere, kunder, mv.

Gode råd

Forebyggelse og håndtering af seksuel chikane og andre krænkende handlinger fra borgere, kunder mv.

Værktøj

Guide om seksuel opmærksomhed fra borgere

Regler

AT-vejledning om vold