Gå til hovedindholdet

Nøgletal for aftaleforløb og gebyr for skærpet tilsyn

Denne afrapportering indeholder nøgletal vedr. følgende initiativer:

Aftaleforløb

Gebyr for skærpet tilsyn

Arbejdstilsynet offentliggør denne afrapportering månedligt som supplement til de data, der findes på siden ’Arbejdsmiljø i tal’ på www.at.dk.  

Aftaleforløb

Arbejdstilsynet kan tilbyde to typer af aftaleforløb; henholdsvis aftale om spredning og aftale ved mistanke.

Når en virksomhed indgår en aftale med Arbejdstilsynet om spredning, forpligter den sig til at løse et arbejdsmiljøproblem, som ellers ville have udløst et påbud, på det sted, hvor problemet er konstatret, og på forskellige andre arbejdssteder og -afdelinger i virksomheden efter eget valg. Til gengæld forpligter Arbejdstilsynet sig til at give vejledning, så virksomheden kan arbejde med løsningen af problemet.

Når en virksomhed indgår en aftale med Arbejdstilsynet ved mistanke, forpligter virksomheden sig til at få løst et arbejdsmiljøproblem, selvom det ikke er afdækket, om der er rent faktisk er sket en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Til gengæld forpligter Arbejdstilsynet sig til at give vejledning, så virksomheden kan arbejde med løsningen af problemet.

Tabel 1. Nøgletal om aftaleforløb pr. 04.01.2021  

 

Spredning

Mistanke

I alt

Antal tilbudteaftaleforløb, der endnu ikke er indgåede eller afviste  1

8

65

73

Antal indgåede igangværende aftaler 2

4

195

199

Antal ikke-accepterede aftaler3

4

67

71

Antal afsluttede aftaleforløb

-

-

-

Sum, antal tilbud om aftaleforløb

16

327

343

Kilde: Arbejdstilsynet. Tallene er trukket den anførte dato.

1 Tallene er opgjort som antal afsendte dokumenter og omfatter tilbud om aftaleforløb, som har status ”Tilbudt” (hvor acceptfristen ikke er udløbet) samt ”Accepteret af virksomheden”.

2 Ved indgåede aftaler forstås antal tilbud om aftaleforløb med statusser ”Accepteret af AT”, ”Efterkommelse modtaget” og ”Efterkommelsesfrist udløbet”. Efterkommelse henviser til virksomhedernes tilbagemelding på, hvordan aftalen er blevet efterkommet.

3 Ved ikke-accepterede aftaler forstås antal tilbudte aftaleforløb, hvor virksomhedens tidsfrist for at melde tilbage på tilbuddet om aftaleforløb er overskredet samt tilbud om aftaleforløb, som har status ”Afvist af virksomheden”.

Til tabellen bemærkes:

  • For en stor del af de tilbudte aftaleforløb vil acceptfristen for, hvornår virksomhederne skal svare på tilbud om aftaleforløb, ikke være udløbet på opgørelsestidspunktet, hvilket betyder, at antallet af indgåede aftaler kan ændre sig ved senere opgørelser.
  • Af tabellen fremgår ikke tal for antal afsluttede aftaleforløb, hvilket skyldes, at der endnu ikke er aftaleforløb, der er blevet afsluttede.
  • Opgørelserne af indgåede og ikke-accepterede aftaler sker ud fra et nyt sagssystem, hvor rapporteringsmodulet ikke er færdigudviklet. Datakvaliteten kan derfor være lavere end normalt.

Gebyr for skærpet tilsyn

Initiativet om gebyrbelagt skærpet tilsyn trådte i kraft 1. september 2020. Virksomheder, der får en afgørelse om forbud, får efterfølgende et gebyrbelagt skærpet tilsyn. Gebyret udgør for nuværende 10.000 kr., men vil blive justeret årligt, så det svarer til Arbejdstilsynets gennemsnitlige omkostninger til et tilsynsforløb

Tabel 2. Nøgletal om gebyrbelagt skærpet tilsyn pr. 4.1.2021

 

 

Antal forbud afsendt

2701

Antal gebyr opkrævet

114

Kilde: Arbejdstilsynets hjemmeside. Tallene er trukket pr. den 4. januar 2020.

1 Tallet dækker perioden 1. september 2020 til og med 17. december 2020 og er opgjort pr. den 4. januar  2021.

Af driftsmæssige årsager kan tallene for antal forbud i øjeblikket alene opgøres til og med den 17. december 2020.

Arbejdstilsynet har i 2020 opkrævet gebyr for skærpet tilsyn for samlet 1,14 mio. kr. fordelt på 114 skærpede tilsyn.