Spørg AT - Arbejdstilsynets Call Center

Arbejdstilsynets Call Center besvarer spørgsmål indenfor det arbejdsmiljø- og tilsynsfaglige område

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Tast 1 for spørgsmål om arbejdsmiljø
Tast 2 for konkrete sager og tilsynsbesøg
Tast 3 for at klage over arbejdsmiljøforhold
Tast 4 for omstilling i Arbejdstilsynet

Press 9 - for service in English
70 22 12 80 - Hotline om mobning og seksual chikane
70 22 12 81 - Hotline om udenlandske virksomheder
72 20 90 00 - Hotline om APV og Arbejdstilsynets APV-værktøj

I tilfælde af akutte og alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven eller alvorlige arbejdsulykker kan Arbejdstilsynet kontaktes uden for normal arbejdstid - følg anvisningerne på telefonsvareren.

Hvad hjælper Call Centeret med?

 • Spørgsmål om arbejdsmiljø og arbejdsmiljøreglerne.
 • Hjælp til brug af Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI), hvor du kan se alle de sager, som Arbejdstilsynet har med din virksomhed.
 • Kontakt til Tilsynsførende for uddybning af et arbejdsmiljøproblem i virksomheden, som er blevet drøftet ved et tilsynsbesøg.
 • Spørgsmål om varslede tilsynsbesøg og din planlægning i forhold til disse. Herunder kontakt til tilsynsførende i forhold til varslede tilsynsbesøg. (Husk at oplyse et sagsnummer eller et navn fra det brev, som du har modtaget om tilsynsbesøget fra Arbejdstilsynet.)

Alle spørgsmål om arbejdsmiljø besvares som udgangspunkt straks - er problemstillingen kompleks eller meget specifik, kan vi have brug for at vende spørgsmålet med sagkyndige kollegaer. Hvis det er tilfældet, vender vi tilbage med svar eller dirigerer spørgsmålet direkte videre til dem, der kan svare på det.

Spørgsmål & Svar om coronavirus og arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets Callcenter modtager mange henvendelser om arbejdsmiljøet og Corona. Vi har samlet de vigtigste spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om corona (COVID-19)

Hotlines

Arbejdstilsynets Hotline om mobning og seksuel chikane

Arbejdstilsynets Hotline om udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynets APV-hotline: 70 20 90 00

De hyppigst besvarede spørgsmål i Call Centeret

Ja, virksomheden har ikke pligt til at anmelde, når:

 1. Virksomhedens ansatte deltager i seminarer og konferencer, hvor de er blevet indbudt til at undervise eller holde oplæg. Det kan fx være forskere, foredragsholdere og lignende. 
 2. Professionelle artister deltager i kunstneriske begivenheder. Begivenheden skal være enkeltstående. 
 3. De ansatte er med på forretningsrejser for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har kontor i Danmark. 
 4. Professionelle idrætsudøvere og trænere deltager i større sportsbegivenheder eller er til prøvetræning i en dansk idrætsklub. Sportsbegivenheden skal være enkeltstående. 
 5. Virksomheden leverer konsulentydelser inden for regnskab og revision i op til 8 dage. 
 6. Det handler om intern udstationering inden for virksomheden i op til 8 dage. Det gælder dog ikke, hvis tjenesteydelsen drejer sig om bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning samt hotel- og restaurationsvirksomhed. 
 7. Der er tale om cabotagekørsel (godskørsel i Danmark i forbindelse med international transport).
 8. Opgaven falder ind under ”montørreglen”.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, når 5 eller flere ansatte arbejder for samme virksomhed på byggepladsen, og arbejdet foregår i en periode på mere end 14 dage, så skal der være en arbejdsmiljørepræsentant på byggepladsen.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, hvis man ikke kører på offentlige veje. Man må kun køre truck og andre køretøjer på offentlig vej, hvis man har et kørekort.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det skal både jeres ledelse og de ansatte.

Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal den deltage i hele processen. Hvis I ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte inddrages på samme måde i arbejdet med APV'en.

I skal oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdstilsynet har ikke regler om, hvor ofte man skal efterse sit el-værktøj, men det skal ske regelmæssigt, og værktøjet skal løbende vedligeholdes. Desuden skal fabrikantens anvisninger altid følges, og man skal hver gang, inden man bruger værktøjet, sikre sig, at der ikke er synlige fejl eller mangler ved udstyret.

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er leverandøren eller en anden sagkyndig, altså en ekspert, der må lave et eftersyn. Vi betragter en person som ekspert, når personen kender til:

 • Den tekniske opbygning og funktion af redskabet
 • Brugsanvisningen til redskabet
 • Vores sikkerhedskrav til redskabet. Det gælder særligt for anmeldelse, prøvebelastning og journal
 • Om andre myndigheder stiller krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne.

Eksperten skal også have den nødvendige uddannelse og oplæring i at kunne yde service og vedligeholde redskabet.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Nej, gaffeltruck B certifikater udstedt efter 1.1.2018 giver ikke ret til at føre teleskoplæsser.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Du kan få hjælp til at bestille og bruge din NemID medarbejdersignatur hos Nets.

Læs mere om NemID medarbejdersignatur (nets.eu)

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Du skal have en NemID-medarbejdersignatur med de rigtige rettigheder for at kunne bruge Arbejdsmiljø i din virksomhed (ADVI).

Det er din virksomheds NemID-administrator, der bestiller medarbejdersignaturer hos Nets. Det er også NemID-administratoren, der kan give rettigheder til medarbejdersignaturen via brugeradministrationen på virk.dk.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsulykker.

Når man skal finde ud af, hvem der er arbejdsgiver i den konkrete situation, skal man bl.a. lægge vægt på følgende i en samlet vurdering:

 • Hvem instruerer den beskæftigede og kontrollerer arbejdet?
 • Hvem stiller arbejdsrum, maskiner, redskaber mv. til rådighed til at udføre arbejdet?
 • Hvem har risikoen for resultatet af arbejdet, som den beskæftigede udfører?
 • Hvem udbetaler løn til den beskæftigede?

Arbejdsmiljølovgivningen tager udgangspunkt i, at det er den virksomhed, som reelt er i stand til at sørge for arbejdsmiljøet samt forebygge arbejdsulykker og arbejdsskader, der er ansvarlig som arbejdsgiver. Hvis en ansat bliver udlejet fra fx en entreprenør til en anden eller fra et vikarbureau, og den ansatte kommer ud for en arbejdsulykke, så er det den entreprenør/eller virksomhed, som aktuelt får udført arbejdet, der har arbejdsgiveransvaret og anmeldepligten.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet eller Videncenter for Arbejdsmiljø. 

Spørgsmålene er emneopdelte

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Gode genveje

Alle kan klage til Arbejdstilsynet, hvis der er mistanke om, at en virksomhed overtræder arbejdsmiljøreglerne. Som klager har du ret til at være anonym.

Det betyder, at du vil være sikret anonymitet ved et eventuelt tilsynsbesøg og i den videre behandling af sagen.

Vælg den relevante klageformular.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker i EASY, som er Arbejdstilsynets og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fælles system til anmeldelse af ulykker. Det betyder, at du kun behøver anmelde en ulykke et sted.

"Arbejdsmiljø i din virksomhed"(ADVI) er Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning. Her kan du svare på skriftlige høringer og afgørelser og få overblik over de tilsynssager, din virksomhed har med Arbejdstilsynet.

Inden bygherren sætter arbejdet i gang, skal byggepladsen anmeldes til Arbejdstilsynet. Det gælder i de tilfælde, hvor arbejdet forventes at vare mere end 30 arbejdsdage med mindst 20 ansatte eller når arbejdsmængden forventes at overstige 500 mandedage.

 

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en er virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet.

 

Udenlandske virksomheder, som midlertidigt arbejder i Danmark, skal anmelde deres opgaver til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Anmeldelse skal ske, før arbejdet påbegyndes.

Erhvervssygdomme skal anmeldes via anmeldesystemet ESS. Systemet henvender sig til læger og tandlæger, som har pligt til at anmelde det, hvis de får mistanke om at en patient har en sygdom, som kan skyldes arbejdet.