Gå til hovedindholdet

Spørg AT - Arbejdstilsynets Call Center

Arbejdstilsynets Call Center besvarer spørgsmål indenfor det arbejdsmiljø- og tilsynsfaglige område

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Tast 1 for spørgsmål om arbejdsmiljø
Tast 2 for konkrete sager og tilsynsbesøg
Tast 3 for at klage over arbejdsmiljøforhold
Tast 4 for omstilling i Arbejdstilsynet

Press 9 - for service in English
70 22 12 80 - Hotline om mobning og seksual chikane
70 22 12 81 - Hotline om udenlandske virksomheder
72 20 90 00 - Hotline om APV og Arbejdstilsynets APV-værktøj

I tilfælde af akutte og alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven eller alvorlige arbejdsulykker kan Arbejdstilsynet kontaktes uden for normal arbejdstid - følg anvisningerne på telefonsvareren.

Hvad hjælper Call Centeret med?

 • Spørgsmål om arbejdsmiljø og arbejdsmiljøreglerne.
 • Hjælp til brug af Arbejdsmiljø i din Virksomhed (ADVI), hvor du kan se alle de sager, som Arbejdstilsynet har med din virksomhed.
 • Kontakt til Tilsynsførende for uddybning af et arbejdsmiljøproblem i virksomheden, som er blevet drøftet ved et tilsynsbesøg.
 • Spørgsmål om varslede tilsynsbesøg og din planlægning i forhold til disse. Herunder kontakt til tilsynsførende i forhold til varslede tilsynsbesøg. (Husk at oplyse et sagsnummer eller et navn fra det brev, som du har modtaget om tilsynsbesøget fra Arbejdstilsynet.)

Alle spørgsmål om arbejdsmiljø besvares som udgangspunkt straks - er problemstillingen kompleks eller meget specifik, kan vi have brug for at vende spørgsmålet med sagkyndige kollegaer. Hvis det er tilfældet, vender vi tilbage med svar eller dirigerer spørgsmålet direkte videre til dem, der kan svare på det.

Spørgsmål & Svar om coronavirus og arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets Callcenter modtager mange henvendelser om arbejdsmiljøet og Corona. Vi har samlet de vigtigste spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om corona (COVID-19)

Hotlines

Arbejdstilsynets Hotline om mobning og seksuel chikane

Arbejdstilsynets Hotline om udenlandske virksomheder

Arbejdstilsynets APV-hotline: 70 20 90 00

De hyppigst besvarede spørgsmål i Call Centeret

 • En vikar fra et vikarbureau er kommet ud for en arbejdsulykke. Hvem skal anmelde ulykken i EASY?

  Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsulykker.

  Når man skal finde ud af, hvem der er arbejdsgiver i den konkrete situation, skal man bl.a. lægge vægt på følgende i en samlet vurdering:

  • Hvem instruerer den beskæftigede og kontrollerer arbejdet?
  • Hvem stiller arbejdsrum, maskiner, redskaber mv. til rådighed til at udføre arbejdet?
  • Hvem har risikoen for resultatet af arbejdet, som den beskæftigede udfører?
  • Hvem udbetaler løn til den beskæftigede?

  Arbejdsmiljølovgivningen tager udgangspunkt i, at det er den virksomhed, som reelt er i stand til at sørge for arbejdsmiljøet samt forebygge arbejdsulykker og arbejdsskader, der er ansvarlig som arbejdsgiver. Hvis en ansat bliver udlejet fra fx en entreprenør til en anden eller fra et vikarbureau, og den ansatte kommer ud for en arbejdsulykke, så er det den entreprenør/eller virksomhed, som aktuelt får udført arbejdet, der har arbejdsgiveransvaret og anmeldepligten.

 • Hvem må foretage eftersyn af hejse-, løfte- og transportredskaber?

  Det er leverandøren eller en anden sagkyndig, altså en ekspert, der må lave et eftersyn. Vi betragter en person som ekspert, når personen kender til:

  • Den tekniske opbygning og funktion af redskabet
  • Brugsanvisningen til redskabet
  • Vores sikkerhedskrav til redskabet. Det gælder særligt for anmeldelse, prøvebelastning og journal
  • Om andre myndigheder stiller krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne.

  Eksperten skal også have den nødvendige uddannelse og oplæring i at kunne yde service og vedligeholde redskabet.

 • Hvem skal deltage, når vi udarbejder en APV?

  Det skal både jeres ledelse og de ansatte.

  Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal den deltage i hele processen. Hvis I ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte inddrages på samme måde i arbejdet med APV'en.

  I skal oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte.

Gode genveje