Gå til hovedindholdet

Påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

Hvis en virksomhed får et påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, skal påbuddet opfyldes ved at anvende en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Undersøgelsen skal gøre det muligt at konstatere, om arbejdsmiljøforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Når I som virksomhed får et påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, skal der anvendes en ekstern rådgivningsvirksomhed, som er autoriseret inden for det psykosociale område, til at foretage undersøgelsen. Rådgivningsvirksomheden må ikke høre under den juridiske enhed, som har modtaget påbuddet om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Hvilke pligter skal I som virksomhed opfylde?

Hvis I får et påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, er der nogle pligter, I skal opfylde.

Det betyder fx, at I skal:

Vælge en autoriseret rådgivningsvirksomhed
I skal vælge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret inden for det psykosociale område.

Se listen over rådgivningsvirksomheder, der er autoriserede til at rådgive på det psykosociale område

Indgå skriftlig aftale med rådgivningsvirksomhed
I skal indgå en skriftlig aftale med rådgivningsvirksomheden, om at den skal undersøge det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden. I skal give os besked om, hvilken rådgivningsvirksomhed I har indgået aftale med.

Det skal indgå i aftalen, at rådgivningsvirksomheden foretager undersøgelsen, og udarbejder en redegørelse med beskrivelse af, hvordan påbuddet om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø er efterkommet.

I skal sørge for, at aftalen er forefindes på virksomheden og er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Stille krav til undersøgelsen
I skal sikre, at undersøgelsen som minimum indeholder følgende elementer:

  • Hvordan og i hvilket omfang de påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, der er beskrevet i Arbejdstilsynets påbud, forekommer, og hvad I har gjort for at forebygge dem.
  • Om der er andre relevante påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om. Hvis det er tilfældet, skal det undersøges, hvordan og i hvilket omfang de forekommer, og hvordan I har forsøgt at forebygge dem.
  • Vilkår der har betydning for undersøgelsens resultat.
  • Forhold i det fysiske arbejdsmiljø der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø.
  • Oplysninger om sygefravær og personaleomsætning.

Inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte

I skal sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte, hvis I har færre end 10 ansatte, bliver inddraget i rådgivningsprocessen.

Stille krav til redegørelsen:

  • Rådgivningsvirksomhed skal lave en redegørelse til jer, der beskriver de elementer, som er nævnt ovenfor samt de anvendte undersøgelsesmetoder. Det skal begrundes, hvis et af de elementer, der som minimum skal indgå i redegørelsen, ikke er behandlet.
  • Redegørelsen skal desuden indeholde en beskrivelse af rådgivningsforløbet, herunder hvordan arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte, hvis I har færre end 10 ansatte, har været inddraget.
  • Redegørelsen må ikke indeholde oplysninger, der kan henføres til enkeltpersoner, medmindre dette er af væsentlig betydning for undersøgelsens resultat.
  • I skal sørge for, at redegørelsen forefindes i virksomheden og er tilgængelig for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.
  • Desuden skal I videregive redegørelsen til arbejdsmiljøorganisationen eller til en repræsentant for de ansatte i virksomheder, hvis I har færre end 10 ansatte.

Give besked om efterkommelse
I skal give os besked, når påbuddet om undersøgelse af de psykiske arbejdsmiljø er efterkommet. I skal også sende redegørelsen, herunder resultatet af undersøgelsen.

 

 

 

Henter PDF