Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Indsatsen mod social dumping

Indsatsen mod social dumping har til formål at sikre en fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår. Indsatsen har blandt andet fokus på disse brancher: bygge og anlæg, transport, hoteller, restauration, service, rengøring, det grønne område og industri

Indsatsen består af tre elementer:

  • Arbejdstilsynet, SKAT og politiet gennemfører en række landsdækkende og lokale aktioner, hvor vi uvarslet tager ud og tjekker arbejdspladserne.
  • De tre myndigheder gennemfører imellem aktionerne opsøgende aktiviteter over for de udenlandske virksomheder, vi støder på, eller har fået kendskab til gennem anmeldelser.
  • De tre myndigheder samarbejder og koordinerer sager om social dumping, så vi sikrer, at der bliver taget fat om området. Der er etableret faste kontaktveje mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet, som sikrer et smidigt og effektivt samarbejde i det daglige.

Samarbejdsaftalen mellem de tre myndigheder - pdfHenter PDF