G� til hovedindholdet

Indsatsen mod social dumping

Indsatsen mod social dumping har til formål at sikre en fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår. Indsatsen har bl.a. fokus på disse brancher: Bygge og anlæg, transport, hoteller, restauration, service, rengøring, det grønne område og industri.

Indsatsen består af tre elementer:

  • Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet gennemfører en række landsdækkende og lokale aktioner, hvor vi uvarslet tager ud og tjekker arbejdspladserne.
  • De tre myndigheder gennemfører imellem aktionerne opsøgende aktiviteter over for de udenlandske virksomheder, vi støder på, eller har fået kendskab til gennem anmeldelser.
  • De tre myndigheder samarbejder og koordinerer sager om social dumping, så vi sikrer, at der bliver taget fat om området. Der er etableret faste kontaktveje mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet, som sikrer et smidigt og effektivt samarbejde i det daglige.

Samarbejdsaftale mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Rigspolitiet om en styrket og fokuseret myndighedsindsats over for ordnede forhold (social dumping) - pdf

Henter PDF