Arbejdstilsynets APV-tjeklister

Hvad skal jeres APV indeholde? Arbejdstilsynets eksperter har valgt de 7-20 typiske arbejdsmiljøproblemer i lige netop jeres branche.

Bygge og anlæg

Anlægsarbejde
Færdiggørelse af byggeri
Opførelse og nedrivning af byggeri
El-installatører
Malervirksomheder
Murervirksomheder
Stilladsarbejde
Tømrer- og snedkervirksomheder
VVS-installatører

Handel  

Butikker
Engros

Industri og energi 

Elektronik
Energi og råstoffer
Installation og reparation af maskiner og udstyr
Kemi og medicin
Metal og maskiner
Plast, glas og beton
Tekstil og papir
Transportmidler
Træ og møbler
Autobranchen
El- og varmeforsyning

Landbrug, slagteri og fødevarer  

Landbrug, skovbrug og fiskeri
Nærings- og nydelsesmidler
Slagterier
Landbrug
Skovbrug og gartneri

Kontor, it og medier   

Film, presse og bøger
It og telekommunikation
Kontor
It-virksomheder
Trykkerier og udgivervirksomhed

Politi, renovation og anden offentlig service

Politi, beredskab og fængsler
Religiøse institutioner og begravelsesvæsen
Vand, kloak og affald
Brandslukning

Rengøring, restaurant og anden privat service

Frisører og anden personlig pleje
Hotel og camping
Kultur og sport
Rengøring
Restauranter og barer
Ejendomsfunktionærer
Hotel, kursusejendomme og ferieboliger
Restauranter, pizzeria og andre køkkener
Sportsklubber og fitnesscentre

Læger, hospitaler og institutioner

Daginstitutioner
Døgninstitutioner og hjemmepleje
Hospitaler
Læger, tandlæger og dyrlæger
Fysioterapeuter og kiropraktorer
Praktiserende læger
Tandlæger

Transport af gods og passagerer

Transport af gods
Transport af passagerer
Post- og kurértjeneste

Undervisning og forskning

Undervisning
Universiteter og forskning