Opgørelser over kemikalieforbruget i Danmark

Oversigt over Arbejdstilsynets rapporter over udviklingen i kemikalieforbruget i Danmark. Rapporten udarbejdes hvert andet år.

Arbejdstilsynets rapport over kemikalieudviklingen

Arbejdstilsynet udarbejder hvert andet år en rapport over udviklingen af kemikalieforbruget i Danmark på baggrund af de mængder, som producenter og importører oplyser i forbindelse med mængdeajourføringen.

Rapporten viser bl.a. udviklingen i forbruget af kræftfremkaldende stoffer i forskellige brancher.

Opgørelser over kemikalieforbruget i Danmark:

Farlige kemikalier i Danmark - Opgørelse 2014 (pdf)

Tidligere opgørelser   

Farlige kemikalier i Danmark - Opgørelse 2012 (pdf)

Farlige kemikalier i Danmark - Opgørelse 2010 (pdf) 

Farlige kemikalier i Danmark - Opgørelse 2008 (pdf)

Farlige kemikalier i Danmark - Opgørelse 2006 (pdf)

Farlige kemikalier i Danmark - Opgørelse 2004 (pdf) 

 

10 år med handlingsprogrammet: Rent arbejdsmiljø 2005 (pdf)

10 år med handlingsprogrammet: Rent arbejdsmiljø 2005- bilagsrapport (pdf)

Opgørelse over kemikalieforbruget i trykkerier og udgivervirksomheder (branchegruppe 13) 2006