Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Forebyg de typiske ulykker

Ulykker er ikke hændelige uheld – de kan altid forebygges. Derfor har vi samlet viden om, hvordan du som arbejdsgiver kommer godt i gang med at forhindre jeres næste arbejdsulykke.

Uanset hvilken virksomhed du driver, er det altid vigtigt at sørge for:

  • At du fokuserer på og efterspørger sikkerhedshensyn i det daglige arbejde
  • At du oplærer og instruerer medarbejderne i, hvordan de udfører arbejdet sikkert
  • At du planlægger arbejdet hensigtsmæssigt og har de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og det rette udstyr, så du mindsker risikoen for ulykker
  • At du sikrer, at din virksomhed lærer af eventuelle ulykker. Hvad gik galt, og hvad kan gøres bedre?

Kvikguide: Forebyg arbejdsulykker

Forebyg udvalgte typer ulykker

Få viden om nogle af de ulykker, der ofte optræder i ulykkesstatistikken - hvordan de sker, og hvordan du kan forebygge dem.

Fire ulykkestyper

Fald fra højden

Snubleulykker

Ramt af genstand, der falder ned

Påkørsel ved færdsel internt på arbejdspladsen

Forebyg ulykker i udvalgte brancher

Ulykker i bygge og anlæg

Ulykker i landbruget

Ulykker ved vejgodstransport

Mere om forebyggelse af arbejdsulykker

Andre typer ulykkerHenter PDF