Gå til hovedindholdet

Værktøjer til ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har sammen med konsulentfirmaet Team Arbejdsliv udviklet 3 værktøjer, som kan hjælpe og inspirere til, hvordan ledelsen på en arbejdsplads kan integrere arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i den daglige drift på arbejdspladsen.

Formålet med værktøjerne er at hjælpe arbejdspladser med at opbygge et velfungerende ledelsessystem, som kan styrke trivslen samt forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Værktøjerne tager udgangspunkt i, at det psykiske arbejdsmiljø er til stede i medarbejderes og lederes daglige arbejde og i rammerne for at løse arbejdspladsens kerneopgave.

Værktøjerne er målrettet arbejdsmiljøcertificerede arbejdspladser, men kan bruges af alle arbejdspladser, som ønsker mere system i deres ledelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Det er forskelligt, hvem på arbejdspladsen, der bedst planlægger og styrer arbejdet med at bruge et eller flere af disse værktøjer. Det kan fx være arbejdsmiljøprofessionelle, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen eller HR-medarbejdere.

Hvad er et velfungerende ledelsessystem?

Et velfungerende ledelsessystem omfatter en tæt dialog og koordinering mellem alle relevante aktører på arbejdspladsen. Det sikrer, at forebyggelsen af et dårligt psykisk arbejdsmiljø integreres i de daglige rutiner, og at ledere og medarbejdere deler og udbreder nødvendig viden og indsigt om muligheder, udfordringer og risici i det psykiske arbejdsmiljø.

Ledelse er afgørende for at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives, yder høj kvalitet og holder en god produktivitet. Ledelse handler om at fremme trivslen gennem dialog om opgaverne i hverdagen, om at identificere, reducere eller fjerne eventuelle problemer, der kan true trivslen, og endelig om at tage hånd om medarbejdere i situationer, hvor de er belastet af mentale sundhedsudfordringer.

Et ledelsessystem tager udgangspunkt i virksomhedens eksisterende processer og aktiviteter,. Der findes i alle virksomheder aktører og processer, som varetager opgaver af betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Eksempelvis den daglige ledelsesopgave med at prioritere og fordele opgaver, HR-indsatser for at fremme trivsel gennem intro-programmer for nyansatte samt opfølgning på arbejdspladsvurderingen (APV) i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller i andre samarbejdsorganer.

Aktører i ledelsessystemet og de tre ledelsesniveauer

Der er ikke ét ledelsessystem, der passer til alle arbejdspladser, men alle kan med fordel sætte system i deres ledelse i forhold til at forebygge og håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

I et velfungerende ledelsessystem arbejdes der systematisk og løbende med fire centrale faser:

De fire centrale faser. Act - Lære og lave løbende forbedringer. Plan - Identificere, vudere og planlægge. Do - Implementere og sætte indsatsen i process. Check - Evaluere, kontrolere og overvåge

Nedenstående værktøjer kan på hver deres måde hjælpe jer med nogle af handlingerne i faserne

Dialog om evne og ambition

Dette værktøj hjælper med at skabe dialog om, hvordan I oplever jeres evne til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og hvad jeres ambition er.

Dialog om evne og ambition

Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø

Dette værktøj kan hjælpe jer med at komme fra et ønske om forbedring eller identificeret problem til konkrete tiltag. Værktøjet kan også hjælpe med at afdække og aftale, hvordan tiltagene kommer til udtryk i konkrete opgaver på de tre ledelsesniveauer – strategisk ledelse, ledelse af ledelse og ledelse af medarbejdere og drift.

Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø

Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø

Dette værktøj hjælper jer med at undersøge om ledelsessystemet er implementeret og skaber den ønskede effekt på det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejdet. Værktøjet består af spørgeguiderne, som er målrettet de forskellige opgaver og funktioner, som medarbejdere og aktører i ledelsessystemet har.

Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø

Værktøjerne kan bruges i denne rækkefølge

Plan

 • Start med at afklare, hvem der skal inddrages i arbejdet med værktøjerne, og hvor meget tid der skal sættes af til at bruge værktøjerne.
 • Brug værktøjet ”Dialog om evne og ambition”, til at vurdere jeres nuværende evne til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø samt til at afklare jeres ambitionsniveau.
  Dialog om evne og ambition
 • Brug værktøjet ”Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø” til at komme fra et ønske om forbedring eller et identificeret problem til konkrete tiltag. I kan vælge at bruge værktøjet til at følge op på værktøjet ”Dialog om evne og ambition”.
  Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø

Do

Check

 • Brug værktøjet ”Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø”, til at undersøge jeres ledelsessystem og om ledelsessystemet skaber den ønskede effekt på det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejdet.
  Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø

Act

 • Lav en opsamling på resultaterne af auditten og vurder, hvilke forbedringer og tiltag, der skal arbejdes med i den kommende tid.
 • Hold fast i den systematik I har opnået ved at bruge værktøjerne og bliv ved med at arbejde med jeres ledelsessystem og psykiske arbejdsmiljø.

Om værktøjerne

Værktøjerne er uafhængige af hinanden, så I kan vælge det værktøj, som passer bedst til jeres behov.

Værktøjerne kan ses som et supplement til arbejdsmiljøstandarden ISO 45001 (en international standard inden for arbejdsmiljøledelsessystemer, som arbejdspladser kan blive certificeret efter) og den tilhørende ISO 45003 guide om psykisk arbejdsmiljø.

Værktøjerne er ikke juridisk bindende og vejleder ikke om, hvordan arbejdsmiljøreglerne kan eller skal opfyldes.

Inspirationen til værktøjerne kommer fra et forskningsprojekt om ledelse af det psykiske arbejdsmiljø, hvor seks danske virksomheder arbejdede med at udvikle og styrke ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø.

Projektet er lavet af Team Arbejdsliv, Bureau Veritas og Konventum og er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Ledelse af det psykiske arbejdsmiljø - Håndtering og forebyggelse af psykisk arbejdsmiljø – udvikling af et praksisorienteret arbejdsmiljøsystem - pdfHenter PDF