Arbejdsmiljøfagligt Center

Arbejdsmiljøfagligt Centers opgave er at fastholde og udvikle et højt vidensniveau på arbejdsmiljøfaglige kerneområder, herunder de områder som er særligt prioriterede i arbejdsmiljøstrategien frem mod 2020.

Arbejdsmiljøfagligt Center skal endvidere sikre, at ny viden omsættes til handling med de rigtige situationstilpassede virkemidler, og at den nye viden deles internt i Arbejdstilsynet og med eksterne interessenter.

Herudover har Arbejdsmiljøfagligt Center til opgave at sikre en tidssvarende regulering, herunder at international regulering omsættes til nationale forhold, samt at sikre løbende dokumentation af Arbejdstilsynets indsats.

Endelig skal Arbejdsmiljøfagligt Center sikre kvalitet og hurtighed i den løbende drifts- og udviklingsorienterede betjening af beskæftigelsesministeren i samarbejde med direktør, vicedirektør og Koncernledelsessekretariatet.

Arbejdsmiljøfagligt Center består af en række kontorer, som hver især på forskellig vis bidrager til at løfte centrets samlede opgaver:

Analyse og Metode

Digitalisering og Data

Jura og Forenkling

Kemi og Teknik

Kommunikation og Adfærd

Offshore Olie og Gas

Ordnede forhold, Ergonomi og Brancher

Psykisk arbejdsmiljø og Sygefravær

Service

Ulykker og Eerhvervssygdomme

Økonomi og Styring