Gå til hovedindholdet

Problemer i det psykiske arbejdsmiljø og Arbejdstilsynets roller

Problemer i det psykiske arbejdsmiljø dækker mange forskellige forhold. Men hvad kan Arbejdstilsynet træffe afgørelser om?

Problemer i det psykiske arbejdsmiljø og Arbejdstilsynets rolle

Problemer i det psykiske arbejdsmiljø dækker mange forskellige forhold. Men hvad kan Arbejdstilsynet træffe afgørelse om?

Når I får besøg af Arbejdstilsynet, skal den tilsynsførende bl.a. vurdere problemernes årsag. Det skyldes, at det ikke er alle problemer i det psykiske arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om. Arbejdstilsynets praksis tager udgangspunkt i en fælles forståelse med arbejdsmarkedets parter. Arbejdstilsynet kan efter denne forståelse kun træffe afgørelse om nogle problemer i det psykiske arbejdsmiljø, mens Arbejdstilsynet ikke træffer afgørelse om andre problemer.

Hvilke problemer i det psykiske arbejdsmiljø, kan Arbejdstilsynet  træffe afgørelse om

Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse i sager, hvor problemerne i det psykiske arbejdsmiljø er forårsaget direkte eller indirekte af den enkeltes arbejdsfunktion. Det vil sige  problemer, der typisk har deres udspring i kravene i arbejdet, i arbejdsprocessen, i arbejdsmetoder, de anvendte redskaber og produkter eller de fysiske rammer for at udføre arbejdet. Den type problemer kan fx handle om stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav i arbejdet eller fysisk vold og trusler fra fx kunder eller klienter.

Herudover kan vi træffe afgørelse i sager om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane), uanset hvad der er årsag til problemerne. Hvis der er tale om krænkende handlinger mellem ansatte, og de krænkende handlinger ikke har karakter af mobning, kan vi dog kun træffe afgørelse, hvis ledelsen har forsømt sin handlepligt, og ledelsen eller arbejdsmiljøorganisationen har kendskab til sagen.

Det er altid en forudsætning for Arbejdstilsynets afgørelser, at der er dokumentation for, at arbejdet ikke er planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Læs mere om nogle af de risikofaktorer, som Arbejdstilsynet typisk kan træffe afgørelse om og de vigtigste regler her:

Høje følelsesmæssige krav

Høje krav til opmærksomhed og koncentration

Krænkende handlinger

Modstridende eller uklare krav i arbejdet

Ringe indflydelse på eget arbejde

Ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte og feedback

Stor arbejdsmængde og tidspres

Vold og trusler

Hvis der er risiko for traumatiske hændelser i arbejdet, kan vi også træffe afgørelse om, at virksomheden iværksætter nødvendige foranstaltninger om psykisk førstehjælp:

Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser

Problemer i det psykiske arbejdsmiljø som Arbejdstilsynet typisk ikke træffer afgørelse om

Vi træffer ikke afgørelse i sager, hvor problemer i det psykiske arbejdsmiljø udspringer af ledelsens overordnede beslutninger om virksomheden, i forhold uden for virksomheden og i samspillet mellem ledelsen, de ansatte og deres repræsentanter eller mellem de ansatte indbyrdes, med mindre der er tale om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Den type problemer kan fx handle om usikkerhed i jobbet, fx ved nedskæringer, manglende belønning og manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer.

Læs mere om nogle af de forhold i det psykiske arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet typisk ikke træffer afgørelse om:

Jobusikkerhed

Konflikter i arbejdet

Manglende belønning og anerkendelse

Manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer

Manglende mening i arbejdet

Manglende udviklingsmuligheder

Både forhold, som vi kan træffe afgørelse om, og  så vel som forhold, vi ikke træffer afgørelse om, kan føre til stress. Stress er ikke i sig selv en sygdom, men kan føre til fysiske og psykiske helbredsproblemer, hvis der er tale om langvarige stresstilstande.

StressHenter PDF