Gå til hovedindholdet

Særlige tilsynsindsatser med fokus på dialog og vejledning

Arbejdstilsynet gennemførte i perioden 2011-15 en række særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og vejledning. Se resultatet af indsatserne i de forskellige brancher, der blev besøgt.

De særlige indsatser i 2011-15 rettede sig mod brancher og jobgrupper, hvor der er særlig risiko for at blive nedslidt. Den primære årsag til nedslidning i arbejdsmiljøet er faktorer vedrørende muskel- og skeletbelastninger samt faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Indsatserne skulle derfor være med til at forbedre arbejdsmiljøet på disse områder.

Indsatserne tog udgangspunkt i en metode, hvor virksomhederne blev besøgt to gange med en længere periode mellem de to besøg. Virksomhederne havde dermed tid til selv at gøre en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Besøgene blev udført med fokus på virksomhedens udfordringer inden for muskel- og skeletbelastninger og psykisk arbejdsmiljø samt med fokus på en god dialog med virksomhederne.

Det første besøg var primært et vejledningsbesøg, hvor Arbejdstilsynet vejledte om, hvordan virksomheden kunne arbejde videre med sine problemer inden for det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet gennemgik og kontrollerede ikke arbejdsmiljøet som ved almindeligt tilsyn. Dog ville virksomheden kunne få forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der var overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Desuden ville der kunne afgives et såkaldt strakspåbud, hvis der var tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem, der kunne eller skulle udbedres med det samme.

På andet besøg drøftede Arbejdstilsynet med virksomheden, hvordan der var arbejdet videre med de emner, der var vejledt om på første besøg. Arbejdstilsynet ville også gennemgå og kontrollere det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Hvis der blev konstateret væsentlige problemer i arbejdsmiljøet, kunne der gives påbud om, at problemerne blev løst som ved almindelige tilsyn.

Oversigt over særlige indsatser 2011-15

Branche Startdato  Slutdato Besøgsform Virksomheder  Resultater 
Bygge- og anlægsbranchen 15. januar 2011 Ultimo 2012  Anmeldte besøg Små og store virksomheder  Resultater 
Døgninstitutioner og hjemmepleje 1. februar 2011 Ca. 31. december 2011 Anmeldte besøg Som udgangspunkt besøges større virksomheder Resultater
Transportmidler 15. januar 2012 Ca. 31. december 2012 Anmeldte besøg Små og store virksomheder

Resultater

Transport af passagerer 15. januar 2012 Ca. 31. december 2012 Anmeldte besøg  Små og store virksomheder Resultater
Træ og møbler 1. februar 2012 Ca. 31. december 2012 Anmeldte besøg Små og store virksomheder Resultater
Rengøring 15. februar 2012 Ca. 30. april 2013 Anmeldte besøg Små og store virksomheder Resultater
Dagtilbud til børn og voksne  Medio januar 2013 31. december 2013 Anmeldte besøg Små og store virksomheder  Resultater 
Metal og maskiner 1. februar 2013  31. december 2013 

Anmeldte besøg 

Små og store virksomheder  Resultater
Slagterier  1. februar 2013  31. december 2013  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Resultater 
Politi 1. januar 2014  31. december 2014 Anmeldte besøg Små og store virksomheder  Resultater
Gartneri og landskabspleje  1. januar 2014  31. december 2014  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Resultater
Plast, glas og beton  1. januar 2014  31. december 2014  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Resultater
Elektronik  1. februar 2014 31. december 2014   Anmeldte besøg Små og store virksomheder  Resultater
Bygge og anlæg 2014  1. februar 2014  31. december 2015  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Resultater
Tekstil og papir  1. januar 2015  31. december 2015  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Resultater

Nærings- og nydelsesmidler

1. januar 2015  31. december 2015  Anmeldte besøg Små og store virksomheder Resultater
Frisører og andre virksomheder, der udfører personlig pleje 

1. januar 2015 31. december 2015  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Resultater
Landbrug og skovbrugs-virksomheder  1. januar 2015 31. december 2015  Anmeldte besøg  Små og store virksomheder  Resultater